Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Služebnice, panovnice reformátorky

Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.

Diakonie husitské církve ve spolupráci se zástupci Saské luterské církve a Svazku měst Malý trojúhelník připravila v rytířském sále hradu Grabštejn u Hrádku nad Nisou diskusní večer, během kterého mohli přítomní prožít zajímavý program.

Německá strana svou divadelní ukázkou přiblížila postavení žen v církvi za dob Martina Luthera. Polská strana představila postavení ženy v současné polské společnosti a česká strana prezentovala formou dialogu život dvou nejvýznamnějších žen regionu Trojzemí. Katolickou světici Ludmilu z Lemberka, která je i patronkou Libereckého kraje a protestantskou šlechtičnu Kateřinu z Redernu, která nechala vystavět několik kostelů a dalších důležitých staveb v regionu sice dělí 4. století, ale v jejich životech a díle můžeme objevit mnoho společného a inspirativního i pro dnešní dny. Celý program byl doplněn hudbou a tak není divu, že bylo dostatek námětů k vzájemné trojjazyčné diskuzi a výměně názorů.

Diakonie CČSH se tak zapojuje do souboru projektů „Křídla a kořeny", které se zabývají přeshraničním prolínáním historických a společenských dějin a událostí a snaží se tak současným obyvatelům a návštěvníkům tohoto regionu poodkrýt prostřednictvím výstav, přednášek, publikací a setkání souvislosti, které po staletí ovlivňovaly soužití národů, žijících v tomto regionu.

Na září připravujeme v rámci husitského trilénia konferenci pořádanou u příležitosti dvou zásadních historických události, které mají dodnes významný vliv nejen na dějiny nejen naší země, ale i na dějiny našich sousedů a samotného regionu Trojzemí.

Impulsem pro nás byla jak „Luterská dekáda (2008 - 2017)", která vyvrcholí 31.10.2017, kdy si připomene 500. let od Lutherova vyhlášení 95 tezí 31.10. 1517, kdy tento den je považován za počátek světové církevní reformace a také „Husovské trilénium (2012 - 2015)", které směřuje k 6.7.2015, kdy uplyne 600. let od upálení Mistra Jana Husa, jednoho z největších církevních reformátorů.

Vedle informace o těchto událostech a akcích s nimi spojených se budeme v pátek 19. září 2014 v Hrádku nad Nisou věnovat mimo jiné tématům: Ženy v dějinách a umění a Ženy okolo mistra Jana Husa a celý program bude doplněn hudebním programem a kreativními dílnami.

Hedvika Zimmermannová, ředitelka DM CČSH

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design