Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.

Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.

V minulém roce pracoval Svazek měst „Malý trojúhelník", do kterého se v roce 2001 spojila města Bogatynia, Hrádek n.N. a Zittau, na společné brožuře, která slouží k prezentaci a propagaci společného přeshraničního průmyslového prostoru.

Témata jako „Evropa každodenně" nebo „Výzkum a výroba v přímém sousedství" mají probudit zájem potencionálních investorů a odborníků o region Trojzemí. Společný hospodářský prostor má být tímto způsobem prezentován i místním občanům. Cílem bylo, představit region jako úzce provázaný hospodářský prostor s výhodami ze všech tří zemí. Doposud stála při propagaci průmyslových ploch naše města vedle sebe, nyní se prezentují společně jako jeden hospodářský prostor.

Brožura je k dispozici v němčině, polštině a češtině a bude využita všemi třemi městy k propagaci jejich průmyslových ploch.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Česko - Sasko 2007 - 2013 - Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, jakožto i ze společného rozpočtu Svazku měst.

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design