Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Novoroční setkání 2013 pro děti v Euroregionu
„Děti jsou objevitelé“

Novoroční přijetí pro 100 dětí z Euroregionu
10. 01. 2013, 14.00 d 16.00 hodin
Měšťanský sál radnice Zittau, Markt 1

Je to vždy první z novoročních přijetí v kraji a zároveň také to, kde hosté vykazují nejnižší věkový průměr – „Žitavské novoroční setkání pro 100 dětí z Euroregionu Nisa“.

Také ten letošní rok trvá teprve několik dní ve chvíli, kdy se na pozvání žitavského primátora Arnd Voigt se 10. ledna v 14.00 hodin opět setkají děti ze Žitavy, Bogatyni a Hrádku nad Nisou v prostorách slavnostního měšťanského sálu, aby společně se starosty a hosty ze tří měst, zástupci Nadace pro děti v Žitavě a pojišťovnou AOK Plus vstoupili do nového roku setkávání. Novoroční přijetí, stejně jako celoroční setkávání v roce 2013 stojí pod heslem „Děti jsou vynálezci". Tato kampaň má zcela ve smyslu Un-konvence dětských práv zprostředkovat veřejnosti a především dětem nekonečné bohatství dětské fantazie a zvídavosti. Jak se s tímto my dospělí vyrovnáváme v každodenním životě? Mají děti dostatek volnosti a možností se rozvíjet a neomezuje až příliš tento často racionalitou omezený svět dospělých jejich touhu po poznání a objevování. Tímto bychom se měli opravdu vážně zabývat a hledat možnosti změn. Množství podmětů přinesou akce a jednotlivé prezentace na toto téma během 16. ročníku „Žitavského týdne dětí" a v rámci akcí ke Světovému dni v září.

Ale už „Novoroční přijetí" už ve své rozmanitosti ukáže, jakého objevitelského ducha mohou mít děti, pokud jsou v prostředí plném podmětů. Tímto budou určitě také nakažení starostové všech tří zemí, kteří předvedou dětem přeshraniční objev, který se bude dětem určitě moc líbit. Poté děti společně v mezinárodních týmech absolvují cestu po stanovištích plných objevů, kde při jednotlivých úkolech budou moci dokázat, jak děti dokážou s lehkostí zvládat řešit problémy a výzvy. Na soutěžní týmy cákají nejen pohybové aktivity, ale i vědomostní a zapeklité otázky. Pod vedením moderátora Erwina Dankera si zažije jistě těchto deset mezinárodních týmů mnoho legrace při plnění jednotlivých úkolů. Pouze s velkým společným týmovým nasazením je možné dojít k úspěchu.

Otázky vám zodpoví pan Dr. Volker Beer,
předseda Nadace pro děti v Zittau, Hochwaldstr. 21b, 02763 Zittau,
Tel.: 03583/7969015.

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design