Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Účastníci workshopu v Heřmanicích objevovali stopy společných dějin v regionu Trojzemí

Dva dny naplněné přednáškami a diskusemi strávili společně zástupci spolků a institucí, které se zabývají dějinami. Společně tak mohli objevovat stopy slovanského osídlení na Lužici, sledovat projevy víry i lidových pověr, vidět postupnou obnovu malých sakrálních památek a poznat pohled na dějiny regionu prostřednictvím osobností žen jako byla sv. Zdislava nebo pivovarnice.

Cílem tohoto workshopu, který proběhl 30.8.- 1.9. 2012 bylo objevit v historických událostech a památkách našeho regionu Trojzemí souvislosti, které nám pomůžou lépe pochopit vývoj tohoto území.

Dr. Marius Winzeler, ředitel Žitavských městských muzeí, ukázal účastníkům workshopu prostřednictvím své prezentace Víra a pověra v regionu Trojzemí dávnou historii našeho regionu. A to včetně slovanských pohanských bůžků i toho, jak zdejší kostely v běhu dějin patřily chvíli katolické a chvíli evangelické církvi a to, jak kostel v Budišíně využívají dodnes obě tato křesťanská vyznání. Vyprávěl poutavé příběhy o postních plátnech i o vzniku Božího hrobu v Görlitz.

Svatí v polích, to byl název přednášky Mgr. Víta Štrupla, ředitele Brány Trojzemí, který přítomné obrazně provedl po okolí Hrádku a seznámil přítomné s příběhy opravených i zapomenutých malých sakrálních památek i s tím, proč právě tito svatí jsou patrony v tomto regionu.

Paní Petra Laksar - Modrok, pověřenkyně pro rovné šance, pootevřela pohled na historii z úhlu, kde významnou roli hrají ženy. Představila práci Euroregionálního archivu žen a jeho úspěšný projekt o ženách, které vařili ve středověku pivo a také projekt, který se věnoval osobnostem žen z našeho regionu.

Stále více projektů v rámci přeshraniční spolupráce Svazku měst Malý trojúhelník se věnuje právě historii. Ať už projekt „Archeologie v textu a obrazu", který se věnoval historii Hrádku nad Nisou nebo probíhající projekt „ Životní prostory", který se také věnuje historickým osobnostem našeho regionu.

Další projekty z oblasti historie ještě čekají na svou realizaci, věříme, že se je díky nadšení členů historických spolků a podpoře našich měst i Euroregionu Nisa podaří zrealizovat.

Toto setkání proběhlo v rámci projektu „Minulost a budoucnost regionu Trojzemí" který je podpořen z FMP CZ-PL Euroregionu Nisa a na jeho přípravě se podílel Svazek měst Malý trojúhelník ve spolupráci s Žitavskými městskými muzei a Bránou Trojzemí z Hrádku nad Nisou.

 

H. Zimmermannová – sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník, hedvika.z@eurnet.cz

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design