Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Cyklus přednášek zahájili celníci a jejich téma bylo především pašování drog.

Workshop o tom, jak se přes hranice pašují drogy, jaké jsou jejich účinky i praktická ukázka jak vypadají, zaplnila sál multifunkčního sálu v Bráně Trojzemí v Hrádku nad Nisou.

Toto setkání, které proběhlo (18.6. 2012) v rámci mezinárodního projektu Bezpečnost v regionu Trojzemí podpořeného Evropskou unií v rámci Malých projektů Euroregionu Nisa připravili členové krizových štábu tří partnerských měst v rámci projektové skupiny „Bezpečnost v regionu Trojzemí“.

Zástupci české a německé celní správy seznámili přítomné nejen s podobou a účinky jednotlivých omamných látek, s tím co způsobují ale i s tím, jak se projevuje jejich užívání.

Nechyběly ani snímky, kam všude se ukrývají drogy při převozu přes hranice. Prášek na praní asi moc nepřekvapí, ale dětská sedačka, kde sedí miminko, napěchovaná balíčky s omamnými látkami přítomné zarazila.

Tato přednáška jsi našla vskutku různorodé publikum. Sešli se zde nejen rodiče a prarodiče ale i učitelé a mládež a také zástupci poraden a policie z Čech, Polska a Německa.

Kufr celníků s ukázkami jednotlivých drog zajímal především rodiče a pracovníky s mládeží, ne všichni totiž vědí, jak jednotlivé druhy omamných látek vypadají a nemají tak možnost včas rozpoznat nebezpečí spojené s užíváním drog u dětí.

Přednášející z celní správy se s námi podělili nejen o své zkušenosti, ale předvedli i práci speciálně vycvičeného psa.

V rámci projektu proběhnou na podzim další workshopy pro veřejnost zaměřené na sebeobranu i první pomoc, velké cvičení bezpečnostních složek a na závěr „Den bezpečnosti“, kde se budete mít možnost seznámit s prací bezpečnostních orgánů v regionu Trojzemí.

Zpracovala ThMgr. Hedvika Zimmermannová – Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník, hedvika.z@eurnet.cz

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design