Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Základní kámen mostu - další krůček na dlouhodobě očekávané a budované silnici, která propojí země Regionu Trojzemí

Na dostavbu rychlostní komunikace, která umožní spojení mezi Českou republikou a Německem přes polské území čekají už přes více než 15 let nejen obyvatelé Hrádku a Žitavy ale i zástupci hospodářských firem z celého regionu.

 

O tom, že má tato komunikace zásadní význam pro rozvoj našich měst i hospodářský rozvoj regionu svědčí i to, že je toto téma velmi často projednáváno na projektových skupinách Svazku měst Malý trojúhelník.

Prostřednictvím řídící skupiny a projektové skupiny doprava v Trojzemí odešlo několik dopisů na nejvyšší vládní místa ve všech třech zemích, které upozorňovaly na důležitost dostavby této komunikace pro celý region.

Města zařadila do slavnostního programu u příležitosti rozšíření EU v roce 2004 i ceremoniál zahájení výstavby a i přesto uběhlo opět několik let, než došlo k dalšímu posunu v realizaci této stavby.

Tím, že ministr hospodářství Sven Morlok a maršalek vojvodství Dolního Slezska společně položili základní kámen nového mostu na hranici mezi Žitavou a Sieniawkou, byl učiněn velmi významný krok vedoucí k dokončení této stavby.

Most přes hraniční řeku Nisu bude měřit 182 m a jeho výstavba přijde na více než 5 milionů EUR. Výstavba mostu tak umožní další zlepšení přeshraniční dopravní sítě v Euroregionu Nisa a bude jistě přínosem nejen k hospodářskému rozvoji regionu ale i území Svazku měst Malý trojúhelník.

 

Zpracovala ThMgr. Hedvika Zimmermannová - Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník, hedvika.z@eurnet.cz

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design