Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Schválen nový projekt „Bezpečnost v regionu Trojzemí”

Nejen hlubší spolupráci krizových štábů z Hrádku n. N., Bogatyni a Žitavy, ale také akce pro veřejnost a informační letáček s důležitými telefonními čísly a frázemi ve třech jazycích jsou obsahem tohoto projektu.

Již 2 roky probíhá intenzivní spolupráce v rámci projektové skupiny „Bezpečnost v regionu Trojzemí“. Nyní budou společně realizovat projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti v regionu Trojzemí.

Celý projekt je rozdělen do tří částí. Ta první má prohloubit zkušenosti a dovednosti krizových štábů a bezpečnostních složek měst Malého trojúhelníku a rozšířit možnosti jejich vzájemné komunikace.

Druhá část je věnována široké veřejnosti. Vedle workshopů zaměřených na sebeobranu žen a seniorů, drogovou problematiku a první pomoc, se uskuteční i „Den bezpečnosti“ s programem pro děti a ukázkou techniky bezpečnostních složek.

V rámci třetí části vznikne letáček, kde budou nejen důležitá telefonní čísla, ale i fráze, které potřebujeme v nouzových situacích, kdy potřebujeme přivolat pomoc a to jak v českém, tak polském a německém jazyku.

Tento projekt byl podpořen v rámci „Fondu malých projektů ERN“ Cíl 3 Česko-Polsko a bude realizován od května 2012 do dubna 2013.

H. Zimmermannová

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design