Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Svazek měst má nové dokumenty

Svazek měst má nové dokumenty, které ovlivní jeho činnost v příštích letech.
Aktualizovaná verze „Stanov Svazku měst Malý trojúhelník“ a „ 2. Společný plán rozvoje Svazku měst Malý trojúhelník“ byly schváleny 15. Března 2012 členy „Společné rady SMMT“.

Oba tyto dokumenty mají zásadní význam pro přeshraniční spolupráci našich měst v příštích letech. Na jejich vzniku se podíleli jak členové projektových skupin, tak zástupci sekretariát SMMT.

Aktualizovaná veze „Stanov Svazku měst Malý trojúhelník“ obsahuje především pravidla organizace vzájemné spolupráce a vznikla na základě dřívějšího dokumentu stanov. Na její přípravě se podílela jak řídící skupina, tak sekretariát SMMT.

Dva roky důkladné přípravy, studia rozvojových plánů nejen partnerských měst, ale i vyšších územních celků a zpracování podkladů tohoto dokumentu se věnovala projektová skupina „Společný plán rozvoje“, složená ze zástupců jednotlivých měst.

Nejen SWOT analýza, ale především cíle a opatření naznačily nejdůležitější témata, kterými je nutno se do budoucích let v rámci přeshraniční spolupráce zabývat.

Podrobný obsah tohoto dokumentu naleznete v krátké době po grafických úpravách na stránkách Svazku měst. Nyní je k dispozici jeho pracovní verze na sekretariátech SMMT.

Tyto dokumenty byly zpracovány v rámci projektu „Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník“, který je  podpořen ze programu Cíl 3 Sasko- Česko.

H. Zimmermannová

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design