Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Novoroční setkání dětí se starosty Svazku měst Malý trojúhelník

Jsem jedinečný – to bylo heslo, pod kterým se neslo letošní novoroční setkání dětí z Hrádku nad Nisou, Žitavy a Bogatyni pod záštitou primátora města Žitavy, pana Arnta Voigta.

Program plný soutěží pro týmy složené ze školáků ze všech zemí připravila „ Nadace pro děti - Kinderstiftung Zittau“, dům dětí a mládeže „Villa“ a pojišťovna „AOK Plus“.

Odpoledne 12. ledna 2012 bylo tak v měšťanském sále na radnici v Žitavě ve znamení mnoha soutěží, kde děti musely předvést nejen své dovednosti ale prokázat i schopnost dohodnout se při plnění jednotlivých úkolů. A toto neminulo ani zástupce vedení měst, kteří měli za úkol vytvořit obraz pomocí daných geometrických obrazců a tak vznikl nejen „obraz“ budoucího centra Žitavy ale i například i kouzelný vlak. Děti si z tohoto již tradičního setkání odnesly vedle cen i zajímavé zážitky.

ThMgr Hedvika Zimmermannová – sekretariát Svazku měst

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design