Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

10 let Malého trojúhelníka

Spolupráce mezi městy Hrádek nad Nisou, Žitava a Bogatynia začala před více než dvaceti lety po otevření hraničních přechodů. V roce 2001 vznikl svazek měst Malý trojúhelník, díky kterému se podařilo spolupráci rozšířit v dalších oblastech, včetně společného plánování a intenzívního čerpání dotací z přeshraničních fondů.

V listopadu si proto obyvatelé Hrádku, Bogatynie a Žitavy společně připomenuli 10 let trvání svazku měst Malý trojúhelník.
Slavnostní setkání proběhlo 4. 11. nejdříve v Bogatynii a pokračovalo v Hrádku nad Nisou. Během odpolední konference měli účastníci možnost shlédnout prezentace o historii svazku měst a společně realizovaných projektech. Zahájena byla výstava fotografií, dokumentují cích slavnostní i běžné okamžiky ze společných akcí a života obyvatel Trojzemí.
Od 19 hodin pokračovaly oslavy v kulturním domě Beseda. Během slavnostního večera bylo mimo jiné uděleno devět ocenění za dlouholetou přeshraniční práci v rámci svazku měst Malý trojúhelník.

Každé z měst nominovalo tři oceněné. Jsou mezi nimi starostové, kteří se podíleli na založení svazku měst a další lidé, kteří významně přispěli k  rozvoji přeshraniční spolupráce. Na návrh Hrádku nad Nisou byli oceněni Ing. Milana Faltus, Helmut Řeháček a Dr. Dietmar Brendler.

Bývalý starosta Hrádku Ing. Milan Faltus spoluzakládal svazek měst a byl iniciátorem několika přeshraničních projektů. I po odchodu z funkce starosty města se nadále věnoval přeshraniční činnosti v rámci Euroregionu Nisa. Helmut Řeháček stál u zrodu spolupráce hasičských sborů partnerských měst a svým osobitým způsobem udržoval tuto spolupráci nejen během společných zásahů a cvičení, ale i během neformálních setkání hasičů. Dr. Habil Dietmar Brendler byl iniciátorem a  posléze podporovatelem tradice Evropské pouti, která se od roku 2001 každoročně koná v hraničních obcích Oldřichov – Kopaczów  a iniciátorem několika projektů pro mládež, které se zabývaly právě historií těchto obcí. Pomník, nové stromy, i historická naučná stezka popisující historii této obce, zde stojí právě díky jeho úsilí.

Dalšími oceněnými byli Arnd  Voigt, primátor Žitavy, Dr. Holger Knüpfer, který se podílel na tvorbě společného rozvojového plánu, paní Prof. Ina-Beate Groß a paní Dr. Annedore Bergfeld, spoluzakladatelky svazku. Polská strana nominovala Piotra Romana, prezidenta polské části Euroregionu Nisa, Jerzyho Stachyru, místostarostu Bogatynie, a Iwonu Czajkowskou.
Díky existenci svazku měst Malý trojúhelník mají obyvatelé Hrádku nad Nisou, Bogatynie a Žitavy možnost osobně poznat své sousedy, naučit se lépe chápat jejich mentalitu a porozumět jejich zvykům a tradicím a díky tomu odbourat mnoho předsudků a mylných názorů. Vedení měst mohlo díky této dlouhodobé spolupráci a z ní plynoucí důvěře realizovat mnoho investičních i neinvestičních projektů, které významně přispěly k  rozvoji celého regionu.

Slavnostní večer proběhl v rámci realizace projektu „Minulost a  budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí“, který je financován z Fondu malých projektů Cíl 3/Cel3, spravovaném Euroregionem Nisa.

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design