Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Trojstranná výstava „Život v Trojzemí“ – hledáme fotografy

V rámci Oslav Trojzemí zve město Zittau nadšené fotografy, aby vystavili svoje nejkrásnější, nejemocionálnější nebo nejveselejší fotografie na téma „Život v Trojzemí" na výstavě, která se uskuteční od 10. července do 31. srpna na radnici v Zittau. Region v srdci Evropy nám nabízí množství podnětů. V okolí řeky Nisy, jezera Kristýna, či v podhůří Lužických hor se najde mnoho krásných pohledů. Zde se také pořádají společné hranice překračující slavnosti.

Deset fotografií z  každé země by mělo odrážet barvitý a různorodý život v regionu Trojzemí. Nejkrásnější fotografie bude oceněna během zahájení výstavy 10. července 2011. Vyhrát můžete skvělé ceny. Vybírají se zarámované fotografie ve formátu A3 a A4. Formát nebo barva rámu nehrají žádnou roli.
Pokud máte zájem se této fotografické soutěže zúčastnit, zašlete nebo přineste své fotografie do 17. 6. 2011 s krátkou informací o  jejich tvůrci do informačního centra v Bráně Trojzemí na Horním náměstí (č. p. 71) v Hrádku nad Nisou nebo na odbor kultury města Zittau, který se nachází v přízemí radnice v Zittau (Markt 1, 02763 Zittau).
Pokud máte další dotazy, rádi vám je zodpovíme: w.steudner@zittau.de (německy) hedvika.z@eurnet.cz (česky, německy, polsky).
Letošní Oslavy Trojzemí, které pořádá město Zittau, budou probíhat společně s  již 17. Slavnostmi města Zittau ve dnech 8. - 10. července 2011.

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design