Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Společnou cestu oslavily stovky lidí

V sobotu 14. května se již poosmé sešli obyvatelé z Trojzemí v místě, kde se setkávají hranice České republiky, Polska a Německa. V roce 2004 zde proběhla velká oslava rozšíření Evropské unie.

Ač již deset let předtím začala kráčet města v Trojzemí společně, stal se právě tento okamžik pohnutkou ke každoročnímu setkávání, které nese výmluvný název - Společnou cestou.

Slavnost zahajovali představitelé svazku měst Malý trojúhelník Martin Půta (Hrádek nad Nisou), Arnd Voigt (Zittau), Jerzy Stachyra (Bogatynia). Hostem letošní Společné cesty byl také hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.

Na programu se tradičně podílí všechna tři města: byly připraveny úkoly pro děti, vystoupil folklórní soubory Rozmaryn a Dělošiňanky z Polska, popová kapela Unplugged Inc. z Německa a country kapela Vobuty z Hrádku.

Tečku obstaral soubor Aries, jehož členové hrají výhradně na rytmické nástroje.  Stovky lidí se domů rozcházely po závěrečném ohňostroji. Tentokrát bezezbytku vyšlo také počasí. První kapky deště začaly z nebe padat po závěrečné skladbě Aries.

Slavnost se konala na Trojmezí, které bylo v loňském roce značně poškozeno povodní. Měsíc před slavností byl vyroben nový mostek přes hraniční Oldřichovský potok. Šrámy v chodnících a loukách byly alespoň provizorně opraveny, takže cizí návštěvník si možná ani neuvědomil, že zde vloni v srpnu hladina vody dosahovala 1,5 metru. V den slavnosti byl opět otevřen i Nebeský most mezi Německem a Polskem, díky čemuž se návštěvníci mohli volně pohybovat třemi zeměmi.
Vít Štrupl

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design