Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Tak trochu jiná pouť

Žádné pouťové atrakce, žádné hvězdy na pódiu ani množství stánků. Přesto na Evropskou pouť do Oldřichova – Kopaczówa přichází každý rok pár set lidí, možná rok od roku více. Setkání obyvatel obou obcí, současných i těch dávných, se letos konalo již po sedmé.

Na tomto místě se setkávají lidé, které léta odlučovala nepropustná státní hranice, lidé, které od sebe dělí hromada roků. Přesto se mnozí těší právě na tento den, kdy se alespoň jednou v roce mohou setkat. Vzájemná tolerance, hledání společného a respektování odlišného je základem budoucího dobrého soužití.

Touhu žít v kraji na hranicích společně vyjadřuje i památník Smíření před kostelem sv. Josefa. Letos k němu přibyl strom, jinan dvojlaločný, který společnými silami vysadili zástupci Hrádku nad Nisou, Bogatynie a Žitavy a členové Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže. Právě zástupce dětského parlamentu, kteří již o životě v blízkosti uzavřených hranic vědí pouze z doslechu, zvláště pozdravil dr. Dietmar Brendel, který stál před sedmi lety u zrodu Evropských poutí. A vyslovil přání, aby podobných společně zasazených stromů bylo ještě více.

Po slavnostním zahájení se většina účastníků Evropské pouti zúčastnila ekumenické bohoslužby v kopaczówském kostele a následně posvěcení nově zrestaurovaných náhrobků na místním hřbitově, na jejichž opravu přispělo saské ministerstvo vnitra.

Zatímco Kopaczówští poté chystají piknik v parku, Oldřichovští připravují večerní společnou zábavu U Zvoníčků. Mezitím ještě stihnou muži z obou obcí sehrát utkání v malé kopané.
Vít Štrupl

Oslavy Evropské pouti jsou součástí česko-polského projektu „Společnou cestou Trojzemím“, který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa v rámci fondu malých projektů „Překračujeme hranice“.

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design