Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Získaná ocenění

2006
Vítěz v národní soutěži „kommKOOP - Příklady úspěšné spolupráce mezi obcemi“

Ceny Euroregionu Nisa:

2008
1. místo v kategorii Partnerství obcí - Spolupráce Svazku měst Malý trojúhelník
1. místo v kategorii Bezpečnost /zdraví - Přeshraniční spolupráce hasičských sborů Žitava a Hrádek n. N.

2009
2. místo v kategorii Partnerství obcí - Spolupráce Svazku měst Malý trojúhelník

2010
3. místo v kategorii Partnerství obcí - Spolupráce Svazku měst Malý trojúhelník

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design