Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Základní informace

Statut

Svazek měst „Malý trojúhelník“ je dobrovolným sdružením měst Bogatynia (Polsko), Hrádek nad Nisou (ČR) a Žitava (SRN). Základním dokumentem pro práci svazku je Dohoda o spolupráci v rámci Sdružení měst, schválená zastupitelstvi a podepsaná starosty tří měst u příležitosti prvního zasedání Společné rady měst v listopadu 2001.

 

Poloha

Města Malého trojúhelníka se nacházejí v blízkosti hranic České republiky, Německa a Polska, dá se říci v srdci Evropy. Pomyslným středem svazku je Bod Trojzemí – místo, kde se setkávají hranice třech států. Z tohoto místa je to do Hrádku nad Nisou a do Žitavy 2 km, do Bogatynie 15 km.

 

Obyvatelstvo

Počty obyvatel:
Bogatynia: 18 000
Hrádek nad Nisou: 7 500
Zittau – 22 000

 

Cíle

Svazek měst Malý trojúhelník byl založen s cílem společného plánování, rozvoje a spolupráce měst, spolků a obyvatel v regionu Trojzemí. K hlavním konkrétním cílům patří dokončení silničního propojení české, německé a polské silniční sítě přes polské území a přes hraniční řeku Nisu. Města svazku společně plánují využití a další rozvoj průmyslových zón. Společný postup je využíván při řešení konkrétních společných problémů: např. potřeby opravy železnice mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou, která vede přes polské území nebo při přípravě mostu na Bodu Trojzemí.

Svazek měst podporuje setkávání a spolupráci jednotlivců i spolků, škol, sdružení a sportovních oddílů.

 

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design