Novinky

20 kwiecień – Festyn na Styku Trzech Państw oraz Dzień Bezpieczeństwa
"Auf dem gemeinsamen Weg" - „Společnou cestou“ - „Na wspólnej drodze“ oraz Dzień Bezpieczeństwa
co: Tradycjonalny festyn „Na Wspólnej Drodze“ oraz „Dzień Bezpieczeństwa“
(Festyn z okazji rocznicy przystąpienia Polski oraz Republiki Czeskiej do UE)
kiedy: 20.04.2013
gdzie: Na Styku Trzech Granic areał rekreacyjny Krystyna (CZ)
Komiks służący poznaniu Miast tworzących Związek Miast „Mały Trójkąt” (krzyżówka z nagrodami)

Zakończenie gry przesunięte na 15 maja 2013 roku.

Zdecydowaliśmy, że zakończenie gry przesuwamy z 15 grudnia 2012 na dzień 15 maja 2013 roku. Dzięki temu jeszcze więcej dzieci będzie miało możliwość wzięcia udziału w tej grze i wykorzysta do tego jeszcze miejmy nadzieję piękną wiosnę. Ocena wszystkich napływających rozwiązań i nagrodzenie laureatów nastąpi jeszcze przed wakacjami.
Narkotyki, broń, papierosy i sześciu rannych
To niektóre z zagadnień wspólnych ćwiczeń jednostek Straży Pożarnej i Zintegrowanego Systemu Ratunkowego Czech i Polski, które koncentrowały się na usuwaniu wypadku drogowego. Do wypadku doszło między miejscowościami Hradek nad Nysą i Kopaczów. Podczas tego zdarzenia rannych zostało sześć osób, a w pojazdach, które uległy wypadkowi znaleziono krótką broń, papierosy, a także narkotyki (heroina).
Jana, Jan und Johannes pokazują swoje miasta
Komiks promujący miejscowości „Małego trójkąta”. (Łamigłówka z nagrodami) Prezentacja komiksu: 26.09.2012, godz. 10. Urząd Miasta Zittau,
 

Projekty

 • realizowane projekty

  • cele
  • kosztorys projektu
  • czas trwania projektu
  • kierowanie projektem
  • partnerzy
  • program dotacji
 • ukończone projekty

  • cele
  • koszty projektu
  • czas trwania projektu
  • kierowanie projektem
  • partnerzy
  • program dotacji

Projekty Hrádek: (11x)

Partnerstwo bez granic

Wspólne życie w Trójstyku
Głównymi działaniami projektu jest organizowanie wspólnych międzynarodowych imprez kulturalnych, sportowych i towarzyskich, które miasto Hrádek przygotowuje we współpracy z hrádeckimi stowarzyszeniami. Niemieckie Zittau i polska Bogatynia oraz stowarzyszenia działające w tych miastach aktywnie wezmą udział w realizacji imprez. W ramach projektu odbędą się też duże imprezy dla publiczności. W ramach propagacji projektu wyprodukowano 1710 sztuk materiałów propagacyjnych z logotypem programu i nazwą - 1000 wisiorków na klucze,710 długopisów PP: wydano wiadomości prasowe do mediów, LP: 2x reportaż w miesięczniku Hrádecko i raz obrazek i wiadomość w gazecie regionalnej Liberecký den, internetowa prezentacja projektu na stronach miasta, CD – z reportażem o współpracy międzynarodowej nadawanym w regionalnej telewizji.
Vedení projektu
Miasto Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Miasto Zittau
Miasto Bogatynia
Vedoucí
Číslo projektu
0211.02/070909/CZ.4/2/06
Náklady projektu
25860,00 EUR
Program
Doba trvání
1.5.2010 - 30.4.2011
Web
okenko.cz/partnerstvi/
Stav projektu
dokoncen

Strażacy Hrádek n. N. – Żytawa 2010

Pogłębienie i poprawa komunikacji i współpracy między jednostkami ochotniczej straży pożarnej miast Hrádek n. N. i Żytawa.
Celem projektu jest pogłębienie i poprawa komunikacji i współpracy między jednostkami ochotniczej straży pożarnej miast Hrádek n.N. i Żytawa. Ochotnicza Straż Pożarna Hrádek n.N. ma 3 jednostki (Hrádek n.N., Dolní Sedlo, Václavice), Ochotnicza Straż Pożarna Żytawa ma 8 lokalnych jednostek (Żytawa, Pethau, Hartau, Dittelsdorf, Wittgendorf, Schlegel, Hirschfelde, Eichgraben), wszystkie jednostki będą brać udział w planowanym projekcie.
Vedení projektu
Partner projektu
Miasto Hrádek nad Nisou
Miasto Żytawa
Vedoucí
Inż. Romana Cermanová
Číslo projektu
0270.00/150210/CZ.4/1/02
Náklady projektu
18 492 EUR, dotacja 15 000 EUR, środki własne 3 492 EUR
Program
Doba trvání
1. 4.2010 - 31.10.2010
Web
okenko.cz/hasicitrojzemi/
Stav projektu
dokoncen

Współpraca miejscowości w celu zapewnienia szybkiej wzajemnej pomocy Związek miast Mały trójkąt

Pogłębienie współpracy straży pożarnej sąsiednich krajów.
Oprócz wzajemnej pomocy miasta Hrádek nad Nisou, Bogatynia i Zittau organizują wspólne ćwiczenia, imprezy dla publiczności (coroczne ogniska w Punkcie Trójstyku z okazji rozszerzenia UE), wspólne obozy dla młodzieży strażackiej. Mają za sobą też kilka wspólnych projektów transgranicznych.
Zespół roboczy Związku miast „Bezpieczeństwo w regionie Trójstyku“ przygotował szybki i efektywny szybkiego ostrzegania w razie niebezpieczeństwa, awarii i klęsk żywiołowych.
W ramach projektu zakupiono samochód terenowy TOYOTA HILUX, który jest przeznaczony przede wszystkim do szybkiego przemieszczania członków jednostek w celu rozpoznania sytuacji i koordynacji akcji.
Vedení projektu
Partner projektu
Miasto Hrádek nad Nisou
Miasto Bogatynia
Miasto Zittau
Ochotnicza Straż Pożarna Hrádek nad Nisou
Ochotnicza Straż Pożarna Kopaczów
Ochotnicza Straż Pożarna Dittelsdorf
Straż Pożarna miasta Zittau
Vedoucí
Číslo projektu
CZ.3.22/3.3.01/10.02198
Náklady projektu
Program
Doba trvání
Web
okenko.cz/hasicitrojzemi/
Stav projektu
dokoncen

Wsparcie rozwoju międzygeneracyjnej działalności sportowej w Regionie Trójstyk

Grupą docelową są sportowo orientowani mieszkańcy Regionu Trójstyku.
Celem projektu jest transgraniczne wspieranie sportu dla wszystkich pokoleń i propagacja działalności sportowej w regionie Trójstyku, wzbudzenie zainteresowania sportem u wszystkich pokoleń, oraz propagacja imprez sportowych w regionie. Miasto Zittau we współpracy z miastem Hrádek będzie się zajmować przede wszystkim opracowaniem materiałów propagacyjnych a czeska strona przygotuje wielką akcję propagacyjną połączoną z obchodami 100 lat klubu sportowego Slovan Hrádek – sekcja piłki nożnej.
Vedení projektu
Miasto Zittau
Partner projektu
Miasto Hrádek nad Nisou
Vedoucí
Číslo projektu
0135.04/150210/CZ.4/2/06
Náklady projektu
Koszty projektu w sumie: 25 866
Dotacja UE: 21 986
Własny udział: 3 880
Program
Doba trvání
01. 03. 2010 – 31. 12. 2010
Web
okenko.cz/sportvtrojzemi/
Stav projektu
dokoncen

Rewitalizacja zabytkowego centrum w Hrádku nad Nisou

Rozległa modernizacja rynku Horní náměstí i jego okolicy
Projekt obejmuje rekonstrukcję wodociągów i kanalizacji, nawierzchni jezdni i chodników, oświetlenia publicznego i zieleni publicznej w następujących miejscach Hrádku nad Nisou: Horní náměstí, ulica 1. máje na całej długości, ul. Liberecká aż do skrzyżowania z ulicą Generála Svobody, ulica Školní, Kostelní, Lutherova, Husova, Tichá, Anglická, Lékárnická, Bartolomějská i część ulicy Žitavská prowadząca na rynek.
Vedení projektu
Miasto Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Vedoucí
Číslo projektu
CZ.1.13/2.2.00/09.00541
Náklady projektu
Koszty całkowite projektu: 67 649 120 CZK
Dotacja z ROP NUTS II Północny wschód: 62 575 436 CZK
Udział miasta Hrádek nad Nisou: 5 073 684 CZK
Program
Doba trvání
wrzesień 2009 - wrzesień 2010
Web
www.hradek.cz/projekty/revitalizace
Stav projektu
dokoncen

Centrum wielufunkcyjne Trójstyku Hrádek n. N. (CZ) - Bogatynia (Pl)

Rekonstrukcja i budowa MFC w Hrádku nad Nisou (dom nr 71) i domu kultury w Bogatyni - Markoticach
Rekonstrukcja i budowa MFC w Hrádku nad Nisou (dom nr 71) i domu kultury w Bogatyni - Markoticach W Hrádku w budynku powstanie centrum informacyjne, centrum wystawowe, pomieszczenia dla teatrów i koncertów dla niej licznej publiczności oraz nowy obiekt sali wielofunkcyjnej.
Vedení projektu
Partner projektu
Vedoucí
Inż. Romana Cermanová
Číslo projektu
CZ.3.22/2.2.00/08.00035
Náklady projektu
1 791 348,00 Eur
Program
Doba trvání
Kwiecień 2008 - wrzesień 2010
Web
www.hradek.cz/projekty/mfc
Stav projektu
dokoncen

Oczyszczalnia ścieków Oldřichov na Hranicích

Dokumentacja projektowa rozwiązania oczyszczania wód odpadowych z przedmiejskich części miast Hrádek nad Nisou i Bogatynia – Olřichova na Hranicích i Kopaczowa.
Celem projektu jest rozwiązanie oczyszczania wód odpadowych z przedmiejskich części miast Hrádek nad Nisou i Bogatynia – Olřichova na Hranicích i Kopaczowa w pierwszej fazie przez opracowanie dokumentacji projektowej do celów wydania decyzji urbanistycznej, która będzie rozpatrywać możliwości skanalizowania obu części miejscowości po czeskiej i polskiej stronie.
Vedení projektu
Miasto Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Miasto Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou
Gmina Bogatynia, ul. Daszynskiego 1, 59-920 Bogatynia
Vedoucí
Inż. Romana Cermanová
Číslo projektu
CZ.3.22/3.3.01/09.01221
Náklady projektu
812 500,- CZK
Program
Doba trvání
1. 5. 2009 - 30. 4. 2010
Web
www.hradek.cz/projekty/cov_oldrichov
Stav projektu
dokoncen

Wspólną drogą przez Trójstyk

Projekt wsparcia współpracy organizacji bezzyskownych w regionie Trójstyku.
Projekt Wspólną drogą przez Trójstyk był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
W ramach projektu odbyło się 58 spotkań zespołów projektowych, które zajmowały się różnorodnymi formami współpracy i odbył się 21 wspólny warsztat dla publiczności. W sumie w projekcie aktywnie wzięło udział 2945 mieszkańców Euroregionu Nysa (organizatorzy, współtwórcy programu, aktywni goście) i następnych niemal 8000 pasywnych gości poszczególnych imprez dla publiczności.
Oprócz wiadomości prasowych i reportaży telewizyjnych oraz plakatów projekt był propagowany formą broszury wydanej przez polskich partnerów i wisiorkiem na klucze wydanym przez czeskich partnerów.
Vedení projektu
Miasto Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Město BogatyniaMiasto Bogatynia
Miasto Zittau
Diakonia CČSH
Urząd parafialny CČSH Hrádek nad Nisou
Dom dzieci Drak
Klub seniorów Hrádeknad Nisou
Oddział związku wędkarskiego Hrádek nad Nisou
Mażoretki pod DDM Drak
Slovan Hrádek nad Nisou
Klub młodzieży pod DDM Drak
Szk.P. Praktická
Klub seniorów Bogatynia
Klub Puszystych Bogatynia
Klub nauczycielek Bogatynia
DK Bogatynia
Vedoucí
mgr teol. Hedvika Zimmermannová
Číslo projektu
CZ.3.22/3.3.01/08.00438
Náklady projektu
Program
Doba trvání
1.10.2009 - 30.9.2010
Web
okenko.cz/spolecnoucestou
Stav projektu
dokoncen

Drzewa w Trójstyku

Projekt, dzięki któremu rewitalizowano ostatnią część alei dębowej w ulicy Žitavská.
Po czeskiej stronie projekt jest poświęcony liściastym gatunkom drzew – rewitalizacji alei dębowej wzdłuż ulicy Žitavská i programowej pracy ze społeczeństwem na temat znaczenia drzew, potrzeby ochrony, opieki i sadzenia nowych nie tylko ze strony władz miejscowych, stowarzyszeń obywatelskich i ze strony mieszkańców.
Vedení projektu
Miasto Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Miasto Hrádek nad Nisou
Landschaftspflegeverband Zittauer Gebirge und Vorl
Vedoucí
Inż. Romana Cermanová
Číslo projektu
Náklady projektu
17 929 EUR (448 225 Kč)
Program
Doba trvání
1. 10. 2009 - 31. 5. 2010
Web
www.hradek.cz/projekty/stromy
Stav projektu
dokoncen

Wspólne życie w Trójstyku

Niniejszy projekt jest poświęcony również aktywnemu włączeniu osób niepełnosprawnych do poszczególnych działań. W ramach projektu odbyły się też duże imprezy taki, jak Jarmark europejski, uroczystości ludowe Wspólną drogą lub Dożynki.
Grupą docelową są przede wszystkim członkowie zrzeszeń i stowarzyszeń i mieszkańcy Związku miast Mały trójkąt. Głównymi działaniami projektu jest organizowanie wspólnych międzynarodowych imprez kulturalnych, sportowych i towarzyskich, które miasto Hrádek przygotowuje we współpracy z hrádeckimi stowarzyszeniami. Niemieckie Zittau i polska Bogatynia oraz stowarzyszenia działające w tych miastach aktywnie wezmą udział w realizacji imprez. Niniejszy projekt jest poświęcony również aktywnemu włączeniu osób niepełnosprawnych do poszczególnych działań. W ramach projektu odbędą się też duże imprezy takie, jak Jarmark europejski, uroczystości ludowe Wspólną drogą lub Dożynki.
Vedení projektu
Miasto Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Miasto Zittau
Vedoucí
mgr teol. Hedvika Zimmermannová
Číslo projektu
0211.02/070909/CZ.4/2/06
Náklady projektu
26002 EUR, lead partner 17 176 EUR, 1PP 8 826 EUR. Dotacja UE 21 250 EUR.
Program
Doba trvání
01. 10. 2009 – 30. 09. 2010
Web
okenko.cz/spolecnyzivot/
Stav projektu
dokoncen

Hrádek 2015, plan rozwojowy miasta

Celem projektu było określenie głównych priorytetów rozwoju miasta do 2015 roku. Plan rozwoju opracowywał zespół specjalistów w danym zakresie, którzy kierowali zespołami roboczymi, które opracowały definicje problemów, które trzeba rozwiązać. Większość twórców jest mieszkańcami naszego miasta. W procesie powstawania niniejszego dokumentu brało udział szerokie społeczeństwo i przedstawiciele miasta. W 2010 roku powinna nastąpić aktualizacja niniejszego dokumentu.
Vedení projektu
Partner projektu
Inż. Petr Pokorný, Inż. Milan Slabý, Inż. arch. Miloslav Heřmánek, Inż. Kamil Krečman, Petr Dlouhý, František Zuzka, Inż. Romana Cermanová, mgr Petr Grim, mgr Jaroslav Poláček, dr med. Iva Pavlová, Inż. Marcela Poupová, Andrea Vinšová, mgr Vít Štrupl, mgr teol. Hedvika Zimmermannová
Vedoucí
Mgr teol. Hedvika Zimmermannová
inż. Romana Cermanová
Číslo projektu
Náklady projektu
Projekt finansowany ze środków miasta bez dotacji
Program
Doba trvání
Jesień 2004 – jesień 2005
Web
Stav projektu
dokoncen

Projekty Zittau: (11x)

Konferencja Komunikacja w ERN 2010

Przygotowanie i realizacja konferencji Komunikacja w Libercu
Vedení projektu
ERN-CZ
Partner projektu
pasywny partner Żytawa
Vedoucí
Pan Hiltscher
Číslo projektu
Náklady projektu
14.539,99 € / 2.565,88 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
marzec 2010-czerwiec 2010
Web
Stav projektu
dokoncen

Strażacy Hrádek n.N.- Żytawa 2010

Pogłębienie i poprawa komunikacji
Vedení projektu
Hrádek n.N.
Partner projektu
pasywny partner Żytawa
Vedoucí
Pan Finger
Číslo projektu
Náklady projektu
17.647,05 € / 2.647,05 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
kwiecień 2010-październik 2010
Web
Stav projektu
dokoncen

Wsparcie rozwoju międzygeneracyjnej działalności sportowej w Regionie Trójstyk

Wsparcie i reklama obiektów sportowych idziałalności sportowej w regionie
Vedení projektu
Żytawa
Partner projektu
Hrádek n.N.
Vedoucí
Pan Hiltscher
Číslo projektu
Náklady projektu
21.986,10 € / 3.879,90 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
marzec 2010-grudzień 2010
Web
Stav projektu
dokoncen

Wspólne życie w Trójstyku

Współpraca stowarzyszeń z naciskiem na współpracę w interesie osób niepełnosprawnych
Vedení projektu
Hrádek n.N.
Partner projektu
Żytawa
Vedoucí
Pan Stelmach
Číslo projektu
Náklady projektu
21.250 € / 4.752,10 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
październik 2009-wrzesień 2010
Web
Stav projektu
dokoncen

Główna linia zimnej wodyZatonie-Sieniawka

Rekonstrukcja linii zimnerj wody, które ma lat, w celu uzyskania lepszej jakości wody
Vedení projektu
Bogatynia
Partner projektu
pasywny partner Żytawa
Vedoucí
Číslo projektu
Náklady projektu
1 190.520 € / 403.733,01 €
Program
SN-PL
Doba trvání
Web
Stav projektu
dokoncen

Międzynarodowy parlament dzieci i młodzieży Euroregionu Nysa - wspólnie

Poznanie kultury i stylu życia sąsiadów, pokonanie barier językowych
Vedení projektu
Hrádek n.N.,Szkoła podstawowa Lidická
Partner projektu
Żytawa
Vedoucí
Pan Dr Beer
Číslo projektu
Náklady projektu
17.615,40 €/ 3.108,60 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
czerwiec 2010-lipiec 2011
Web
Stav projektu
dokoncen

Rozmaitość kulturalna w ciągu stuleci bez granic

Włączenie nowych osób do pracy kulturalnej, sportowej i społecznej Związku miast
Następne projekt po: Wspólne życie w Trójstyku
Vedení projektu
Żytawa
Partner projektu
Hrádek n.N.
Vedoucí
Pani Laksar-Modrok
Číslo projektu
Náklady projektu
12.750 € / 2.250 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
grudzień 2010-listopad 2011
Web
Stav projektu
dokoncen

Partnerstwo bez granic

Wspólne wielkie imprezy kulturalne dla szerokiej publiczności
Vedení projektu
Hrádek n.N.
Partner projektu
Żytawa
Vedoucí
Pan Zimmermann
Číslo projektu
Náklady projektu
21.981 € / 3.879 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
maj 2010 - kwiecień 2011
Web
Stav projektu
dokoncen

Optymalizacja współpracy transgranicznej straży pożarnych miast Hrádek n.N. a Žitava

Zakup wyposażenia technicznego dla strażaków
Vedení projektu
Żytawa
Partner projektu
Hrádek n.N.
Vedoucí
Pan Finger
Číslo projektu
Náklady projektu
852.066,17 € ???
Program
Cel 3
Doba trvání
styczeń 2010-grudzień 2012
Web
Stav projektu
dokoncen

Wspomnienie wspólnej przyszłości

Budowa centrum koordynacyjnego i wystawowego i stworzenie koncepcji muzealnej
Vedení projektu
Hrádek n.N.
Partner projektu
Żytawa
Vedoucí
Pan Zimmermann
Číslo projektu
Náklady projektu
351.383 € ???
Program
Cel 3
Doba trvání
lipiec 2009 - wrzesień 2011
Web
Stav projektu
dokoncen

Wspólny sekretariat Związkuk miast „Mały Trójkąt”

Zarządzanie i implementacja kluczowych projektów Związku miast
Vedení projektu
Żytawa
Partner projektu
Hrádek n.N.
Vedoucí
Pani Vanicek
Číslo projektu
Náklady projektu
391.859,86 € / 54.298,98 €
Program
Cel 3
Doba trvání
kwiecień 2009 - marzec 2012
Web
Stav projektu
dokoncen

Projekty Bogatynia: (12x)

Integracyja współpraca szkół w ramach związku miast "Mały Trójkąt"

Vedení projektu
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Partner projektu
Zakladni skola, Hradek nad Nisou-Donin
Schule an der Weinau-Grundschule
Vedoucí
Burmistrz Gerard Świstulski
Číslo projektu
Náklady projektu
2480 euro
Program
Sokrates -Comenius
Doba trvání
01.08.2006-31.07.2007
Web
comenius.org.pl/index.php/ida/50/?pID=617504128
Stav projektu
dokoncen

Integracyja współpraca szkół w ramach związku miast "Mały Trójkąt"

Eliminowanie lęków i uprzedzeń wobec innych krajów i uprzedzeń. Radość ze sopotkań z niemieckimi i czeskimi dziećmi. Poznawanie obyczajów i obrzędów. Poznawanie miejsc w regionie przygranicznym. Mówienie i rozumienie poszczególnych słów i zdań w języku niemieckim. Rozwój przyjaźni dzieci, partnerskie kontakty i współpraca uczestniczących nauczycieli.
Integracja środowiska nauczycielskiego, wzrost zinteresowania nauką języka niemieckiego wśród dzieci, poszerzenie współpracy ze szkołami partnerskimi, rozwój artystyczny i sportowy uczniówpromowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz poza granicami szkoły.
Vedení projektu
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Partner projektu
Zakladni skola, Hradek nad Nisou-Donin
Schule an der Weinau-Grundschule
Vedoucí
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz
Číslo projektu
Náklady projektu
8000 euro
Program
COMENIUS-Partnerskie projekty szkól
Doba trvání
01.10.2007-31.07.2008lub31.07.2009
Web
comenius.org.pl/index.php/ida/50/?pID=617907340
Stav projektu
dokoncen

Natur erleben

Regularne spotkania uczniów polskich i niemieckich z udziałem nauczycieli geografii i geologii. Cztery wycieczki do muzeów związanych z tematem projektu. Wystawa minerałów i przedmiotów wykonanych przez uczniów po stronie polskiej i niemieckiej.
Vedení projektu
Sport und Freizeitzentyrum e.V
Partner projektu
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Vedoucí
Seifert Horst
Číslo projektu
Náklady projektu
5136,27 euro
Program
Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska-Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa
Doba trvání
01.2011-12-12.2011
Web
www.neisse-nisa-nysa.org/fileadmin/documents/fonds/LaK_j/Projekty_zatwierdzone_na_5._KS_30.11.10.pdf
Stav projektu
dokoncen

Doświadczanie przyrody poprzez geologię/minearalogię Saksonii i Dolnego Śląska

Regularne spotkania uczniów polskich i niemieckich z udziałem nauczycieli geografii i geologii. Cztery wycieczki do muzeów związanych z tematem projektu. Wystawa minerałów i przedmiotów wykonanych przez uczniów po stronie polskiej i niemieckiej.
Uczniowie poznali wiedzę z zakresu geografii, minearologii i geologii Saksonii i Dolnego Śląska. Zintensyfikowanie kontaktów młodzieży w regionie przygranicznym. Poznanie polskiej i niemieckiej gospodarki, środowiska oraz krajobrazu.
Vedení projektu
Sport und Freizeitzentyrum e.V
Partner projektu
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Vedoucí
Seifert Horst
Číslo projektu
Náklady projektu
6018,17 euro
Program
Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska-Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa
Doba trvání
06.04.2010-28.02.2011
Web
www.neisse-nisa-nysa.org/fileadmin/documents/fonds/LaK_j/Lista_projekt%C3%B3w_zatwierdzonych_z_4.03.10x.pdf
Stav projektu
dokoncen

Nowe Oblicze trójstytku

kultywowanie tradycji i zwyczajów trójstku
wspieranie działań grupy projektowej 3/5 współpraca zwiazków i stowarzyszeń Związku Miast Mały Trójkąt
Vedení projektu
Bogatynia
Partner projektu
Hradekn/Nysą
Vedoucí
Euroregion Nysa
Číslo projektu
Náklady projektu
całkowity koszt projektu 15617EUR, EFRR 13274EUR, budżet państwa 1562EUR, wkład własny781EUR
Program
EFRR Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
Doba trvání
01.06.09 do 30.11.09
Web
www.bogatynia.pl/związek miast
Stav projektu
dokoncen

Na wspólnej drodze w trójstyku

integracja środowiska lokalnego w trójstyku
wspieranie działań grupy projektowej 3/5 współpraca zwiazków i stowarzyszeń Związku Miat Mały Trójkąt
Vedení projektu
Bogatynia
Partner projektu
Hradekn/Nysą
Vedoucí
Euroregion Nysa
Číslo projektu
Náklady projektu
całkowity koszt projektu 5510EUR , EFRR 4683EUR, budżet państwa 551EUR, wkład własny275EUR
Program
EFRRProgramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
Doba trvání
01.10.08 do 30.09.09r.
Web
www.bogatynia.pl/związek miast
Stav projektu
dokoncen

Współpraca życie, kooperacja i twórczość w trójkącie – wspieranie literatury

wspieranie działań na rzecz kobiet i seniorów, osób niepełnosprawnych i działań ekumenicznych
wspieranie działań grupy projektowej 3/5 współpraca zwiazków i stowarzyszeń Związku Miat Mały Trójkąt
Vedení projektu
Gmina Bogatynia
Partner projektu
Miasto Zittau
Vedoucí
Euroregion Nysa
Číslo projektu
Náklady projektu
całkowity koszt projektu 42745PLN, EFRR36333PLN, budżet państwa 4274PLN, wkład własny 2137PLN
Program
Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Polska (Województwo Dolnośląskie)
Doba trvání
01.09.2006-28.02.2007
Web
Stav projektu
dokoncen

Przeszłość – Teraźniejszość – Wspólna przyszłość w „ Małym Trójkącie”

prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej ukazującą dzieje mikroregionu styku trzech granic (D – Cz - PL)
wspieranie działań grupy projektowej 3/5 współpraca związków i stowarzyszeń Zwiazku Miast Mały Trójkąt
Vedení projektu
Gmina Bogatynia
Partner projektu
Miasto Zittau
Vedoucí
Euroregion Nysa
Číslo projektu
Náklady projektu
całkowity koszt projektu 51629PLN, EFRR438885PLN, budżet państwa5163PLN, wkład własny2581PLN
Program
Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Polska (Województwo Dolnośląskie)
Doba trvání
06.02.2006-05.02.2007
Web
Stav projektu
dokoncen

Współpraca w Małym Trójkącie

skierowany na organizacje obchodów święta trzech państw
wspieranie działań grupy projektowej 3/5 współpraca związków i stowarzyszeń Zwiazku Miast Mały Trójkąt
Vedení projektu
Gmina Bogatynia
Partner projektu
Miasto Zittau
Vedoucí
Euroregion Nysa
Číslo projektu
Náklady projektu
całkowity koszt projektu 50488,68PLN, EFRR42915PLN, budżet państwa5049PLN, wkład własny2524PLN
Program
Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Polska (Województwo Dolnośląskie)
Doba trvání
01.02.2006 – 31.07.2006
Web
Stav projektu
dokoncen

Osobno ale wspólnie

propagowanie wędrówki europejskiej pn"W trzy Godziny prze Europę"
wspieranie współpracy gmin Bogatyni Ostritz i Viśniowej
Vedení projektu
Gmina Bogatnia
Partner projektu
Miasto Ostritz
Vedoucí
Euroregion Nysa
Číslo projektu
Náklady projektu
całkowity koszt projektu 7642 EUR, udział własny gminy 1910EUR
Program
programu Phare CBC Polska-Czechy w 2004 roku
Doba trvání
01.12.04 - 31.07.05
Web
Stav projektu
dokoncen

Festyn Trzech Państw

Umacnianie współpracy transgranicznej poprzez zintegrowanie środowiska
Vedení projektu
Gmina Bogatynia
Partner projektu
Miasto Hradekn/Nysą
Vedoucí
Euroregion Nysa
Číslo projektu
Náklady projektu
całkowity koszt projektu 6 041EUR, udział własny gminy 1510EUR
Program
Funduszy Małych Projektów Phare Polska –Czechy 2002 i 2003.
Doba trvání
01.12.04 do 31.07.05
Web
Stav projektu
dokoncen

Wędkarze w trójstyku

warsztaty dla wędkarzy w trójstyku
propagowanie wędkarstwa wśród młodzieży trójstyku
Vedení projektu
Bogatynia
Partner projektu
Hradek nad Nysą
Vedoucí
Euroregion Nysa
Číslo projektu
Náklady projektu
całkowity koszt projektu 8844 EUR, EFRR 7517EUR, budżet państwa 884EUR środki własne 442EUR
Program
EFRR Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
Doba trvání
01.04 - 30.10.10 r.
Web
Stav projektu
dokoncen
publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design