Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Sport v regionu Trojzemí – nový společný projekt Hrádku a Žitavy

V souvislosti s přípravou a realizací Mistrovství Evropy seniorů v lehké atletice 2012 na území Svazku měst Malý trojúhelník se města chtějí důstojně prezentovat návštěvníkům.

Partnerská města se již dlouhodobě připravovala na vrcholnou událost sportovního života v srpnu 2012 a tak připravila i společný projekt Trojzemí, region sportu, který je byl podpořen z Evropské unie v rámci programu Cíl 3 z Fondu malých projektů prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Vedle společných jednání a workshopu pro obyvatele regionu je v rámci projektu připravena i tvorba materiálů, které by měly sloužit jak návštěvníkům, tak obyvatelům regionu a napomoci propagaci naši vzájemné spolupráce a regionu Trojzemí.

Německý partner připravuje v rámci projektu dokumentární film o sportovištích v regionu a také o osobnostech sportu, které zde žijí. Tento má být motivací pro obyvatele i návštěvníky. Naváděcími cedulemi přispěje k lepší orientaci na stadionu ve Weinau.

Český partner připravuje letáky o sportovištích na svém území, vítací tabule na příjezdu do města a informační desky s informacemi ke sportovnímu vyžití na území města, které bude možno vidět jak v infocentru, tak především během propagačních akcí Svazku měst.

Náplní společných dvoudenních workshopu bude nejen zdravý životní styl, ale i vyhodnocení Mistrovství Evropy seniorů v lehké atletice 2012 a hodnocení jeho přípravy a realizace.

Vedle společné organizace oslav rozšíření EU v roce 2004 je to druhá takto velká akce, i když trochu jiného charakteru, kterou města Malého trojúhelníku společně připravují.

Zpracovala ThMgr. Hedvika Zimmermannová
hedvika.z@eurnet.cz, 723 255 696

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design