Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

V  pondělí 25. 3. 2013 zasedala v polské Bogatyni Společná rada Svazku měst

Hodnocení minulého roku a společné plány do budoucna jsou již tradiční náplní společné rady, stejně tak jako vystoupení Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže Nisa. Mimo to se členové rady vyjádřili i k zachování dopravy na železniční trati Varnsdorf – Seifhennersdorf a prezidentství a vedení měst převzala na příští rok Žitava.

J

 

iž po 15. se sešli členové Společné rady Svazku měst, aby vyhodnotili činnost Malého trojúhelníku a stanovili priority na příští rok. Vedle radních a zástupců všech tří měst se jednání zúčastnili i zástupci Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže a Euroregionu Nisa.

Po schválení rozpočtu a výroční zprávy se radní věnovali vyhodnocení projektů, které si stanovili na období 2007-2013. Celkově je možné říci, že se podařilo realizovat velkou část plánovaných záměrů. Vedle velkých společných projektů jakými byly například multifunkční centra v Hrádku a Bogatyni, rekonstrukce dopravní infrastruktury a vybavení hasičských jednotek se podařilo realizovat i množství malých projektů na podporu aktivit spolků a sdružení a setkávání obyvatel našich partnerských měst. O prospěšnosti spolupráce a kvalitě projektů svědčí nejen jejich množství a objem finančních prostředků, ale také ocenění, která tyto projekty získaly. Největší událostí minulého roku bylo Mistrovství Evropy seniorů v lehké atletice, které skončilo nejen spokojeností na straně organizátorů a sportovců, ale i velkým hospodářským prospěchem pro celý region.

Hlavním společným projektem zůstává i nadále výstavba mostu pro pěší na bodu Trojzemí a další náměty lze čerpat ze schváleného a průběžně aktualizovaného Společného plánu rozvoje. Radní také schválili morální podporu zachování dopravních služeb železničního spojení TRILEX na trase Liberec - Hrádek n. N. - Zittau - Varnsdorf - Rybniště - Seifhennersdorf, kdy je ohroženo propojení mezi Varnsdorfem a Seifhennersdorfem.

Na závěr předal starosta Bogatyni pan A. Grzmielewicz prezidentský řetěz a s ním spojené vedení Svazku měst primátorovi Žitavy.

 

H. Zimmermannová – sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník,
hedvika.z@eurnet.cz
, +420723255696

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design