Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

"Jmenovaná Žitava" XV. Spectaculum Citaviae

Ve středu 8. května 2013v centru města Žitavy.
I v tomto roce si mohou návštěvníci užít celé slavnosti. Dopravní společnost Trojzemí přidá, na základě iniciativy města Žitavy, tento den další autobusové spojení ve směru na Jonsdorf a Oybin, do severních částí města Žitavy a ve směru na Eichgraben a Hartavu. Díky tomu mohou návštěvníci nechat auto doma a odjezdy autobusů jsou organizovány tak, že nikdo nepropásne ani závěrečný ohňostroj.

Zveme vás srdečně na 15. středověké slavnosti Spectaculum do dob počátků našeho města: stalo se to v roce 1238, byli pánové Castoslaus a Heinrich von Sitauia zapsání jako svědkové na jednom dokumentu - smlouvě českého krále Václava l I. Tímto bylo veřejně před přesně 775 lety poprvé v dějinách zmíněno jméno našeho města. Po mnohá staletí a v mnoha písemných variantách si tak Žitava - Zittau až do dnes připomíná svůj jazykový původ (od slova žito) a staré české kořeny - jako na místo na Mandavě a Nise, kde se dařilo obilí. A proto bude také naše XV. Spectaculum Citaviae zároveň také programově slavností „pojmenování". Jako každý rok vás očekává mnoho her a zábavy, jídla a pití, pochutin všeho druhu a možností setkat se s pojmenovanými pány a dámami z Žitavy. Každý, jehož jméno něco znamená, zblízka i zdáli, z měst i venkova je jmenovitě zván na tuto slavnost.

Buďte tedy těmi „jmenovanými" „mužnými" a „ženskými". Anebo přijměte jinou roli, ve které chcete 8. květen 2013 prožít. Přijeďte ve velkém množství a oslavte s veselostí a volností naši „jmenovanou Žitavu" v  obvyklém historickém prostředí.

To vám přejeme v našem městě Žitavě jmenovitě přesně 775 krát

XVI. Spectaculum se bude konat 28. 05. 2014 (tradičně opět večer před svátkem Nanebevstoupení Krista).

Společný sekretariát Svazku měst Zittau

download: PDF

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design