Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Drogy, zbraně, cigarety a šest zraněných

Tak to bylo jen několik indicií taktického cvičení jednotek požární ochrany a složek Integrovaného záchranného systému české a polské republiky, které bylo zaměřené na řešení následků dopravní nehody.
Ta se stala na nové silnici mezi Hrádkem nad Nisou a polským Kopaczówem. Při ní bylo zraněno celkem šest osob. V havarovaných vozidlech byly postupně nalezeny krátké zbraně, cigarety a následně i drogy v podobě heroinu.

V pátek 26.10. 2012, krátce po 17:00 hodině volal Tomek na tísňové volání do Čech:"šipko, šipko pomoc", zároveň vytáčel toto číslo i velitel hrádeckých hasičů Mirek na polskou centrálu 112, aby česky oznámil nehodu přímo na hranicích mezi oběma zeměmi.

O tom, že komunikační toky fungují i přes hranice se mohli přihlížející přesvědčit za několik minut, kdy na místo postupně přijížděly jednotky SDH města Hrádek nad Nisou, HZS Libereckého kraje stanice Liberec, dobrovolní hasiči OSP Sienawka a profesionální hasiči SP z Bogatyni. Následovaly je zdravotnické záchranné služby z obou států vč. městských a státních policií.

Z důvodu nálezu nelegálního zboží byla na místo povolána Celní správa a pro vyšetření nehody i Dopravní policie ČR. Dveře, ve kterých byly drogy ukryté, sice hasiči při vyprošťování zraněných z vozu odřízli a odložili ke svodidlům, ale ani tato část vozu neunikla při dohledání očím celníkům.

Věrohodnost zranění zajistili maskováním ran všech šesti zraněných osob z Německa, Polska a Čech členové Českého červeného kříže Liberec. Při instalování výrazně pomohla Skupina technické pomoci Hrádek nad Nisou, která po skončení i uklidila místo "činu".

Kromě záchranných prací byly procvičeny vzájemné komunikace mezi záchranáři, ale i spolupráce mezi operačními středisky jednotlivých složek. Při vzájemném předávání informací se všem dařilo zvládat jazykovou bariéru a předat tak potřebná data a informace.

Při závěrečném hodnocení, které proběhlo v hasičské zbrojnici v Hrádku nad Nisou, bylo poděkováno za velmi dobrou práci na místě zásahu, ale i konstatováno, že pro všechny strany to bylo přínosné z hlediska výměny zkušenosti a znalostí.

Na místě byli rozhodčí, kteří posuzovali práci jednotlivých složek. Vyhodnocení celého cvičení proběhne na společném workshopu, kde bude připravován i „Den bezpečnosti".

Dále bylo z polské strany přislíbeno, že toto cvičení bylo prvním z mnoha, které je třeba v našem regionu procvičovat. Neméně důležité je však i podepsání smlouvy o vzájemné pomoci mezi Libereckým krajem a polskou stranou.

Cvičení proběhlo v rámci projektu „Bezpečnost v regionu Trojzemí" za podpory EU prostřednictvím ERN. Autorem námětu cvičení byl Jaromír Mottl, velitel SDH Hrádek nad Nisou, na polské straně koordinoval přípravu Tomasz Kucharski, velitel SDH a krizového štábu Bogatynia. Na jeho přípravě se podílela pracovní skupina Bezpečnost v Trojzemí Svazku měst Malý Trojúhelník.

 

Zpracovali:
mjr ing. Jaromír Mottl - velitel SDH Hrádek nad Nisou
ThMgr. Hedvika Zimmermannová - Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník, hedvika.z@eurnet.cz

 

 

 

 

 

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design