Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Jedenáctý ročník Evropské pouti – opravený mostek mezi polskou a českou obcí i ukázka venkovského soudnictví

Hraniční mostek přes Oldřichovský potok je symbolickým svědkem proměny pohraničí. Před jedenácti lety mohl být otevřen jen během slavnosti a celý den jej hlídali celníci. O mrazivé půlnoci 20.12. 2008, při vstupu naší země do Schengenského prostoru, zde starostové přeřezávali fričkou zátarasy. A dnes je zde nová asfaltka pro pěší i cyklisty, která propojuje přes hraniční potok obě obce.

V sobotu 6. 10. 2012 se na hraničním mostku v Oldřichově v 14.00 hodin setkají současní i bývalí obyvatelé těchto obcí a za doprovodu bubeníků z kapely ARIES a pod vedením mažoretek z Hrádku nad Nisou se vydají starostové, duchovní, obyvatelé i hosté k pomníku v Kopaczowě, kde proběhne první část oslav.

Po zvuku zvonů a přivítání promluví starostové o historii i současnosti života na všech třech stranách Trojzemí. Nedílnou součástí poutě je i  každoroční symbolický akt, připomínající dějiny Trojzemí, po položení základního kamene (a pod ním schránky s texty a mincemi) a vybudování pomníku Smíření bude v letošním roce vysazen strom jako základ budoucího ovocného sadu.

Evropská pouť pokračuje slavnostní ekumenickou bohoslužbou v kostele sv. Josefa, kterou slouží společně duchovní z Hrádku, Bogatyni a Zittau. Společné modlitby, písně, krátká promluva i rozdělování chleba je nedílnou součástí obřadu, který je symbolem smíření a naděje pro současné i  budoucí generace regionu Trojzemí.

Již neodmyslitelnou tvář dává Evropské pouti je i piknik v parku v Kopaczowě a letos města Bogatynia a Hrádek n. N. připravila i výtvarné dílničky pro děti.

Zástupci Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže Nisa se již několik let věnují historii těchto dvou hraničních obcí. Letos si pro jejich obyvatelé i  návštěvníky připravili ukázky vesnického soudnictví podle starých zápisů, které objevili při svém bádání.

H. Zimmermannová - sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design