Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Hudbou, obrazy, keramikou i dřevořezbami a informačními bannery se prezentovali umělci z Trojzemí v Hrádku nad Nisou

Po tři dny měli obyvatelé i návštěvníci Hrádku možnost zhlédnout umělecká díla, která v Chrámu Pokoje v Hrádku nad Nisou prezentovali umělci z Trojzemí.

Nejrozsáhlejší část výstavy tvořilo dílo polského malíře a kaligrafa z Bogatynii Adama Kusziaka, který díky rozmanitosti stylů zaujal různorodé publikum.
Jeho velkoplošné obrazy doplnila romanticky laděná díla Evy Štruplové a menší obrázky míst v Hrádku a okolí od Marie Novotné, která zde zachytila i novou podobu Hrádeckého náměstí. Obě malířky žijí v Hrádku a tak věříme, že nám i v budoucnosti předvedou svá další díla při obdobných akcích.

S velkým zájmem se setkala i zahradní keramika manželů Bohuslavy a Ivana Jelínkových z Liberce. A v neposlední řadě do lipového dřeva vyřezané výjevy z českých pověstí a další motivy od Pavla Bergmana z Hejnic.

Bannery, které poskytly základní informace o tom, jak se ve středověku vařilo pivo, ukázaly nejen mezinárodní spolupráci v oblasti historie, ale byly i upoutávkou na rozsáhlejší výstavy na toto téma, která se v lednu a únoru uskuteční v Bráně Trojzemí v Hrádku nad Nisou a to včetně trojrozměrných exponátů ze tří zemí a ochutnávky regionálních produktů.

Výstavu zarámovala varhanní hudba v podání studentky hudby Petry Machkové a na podiu se poté hrádeckému i přespolnímu publiku představila polská amatérská skupina z Bogatyni  AMBARAS.
Jak polská skupina, tak i malíř velice úzce spolupracují s klubem „Bez bariér“, který se věnuje aktivní činnosti lidí s handicapem. Společně s tímto klubem připravujeme i další umělecky zaměřené setkání a sice  „Festival umělecké tvorby osob s handicapem“, který začíná v pondělí 8.10. 2012 od 15:00 hodin v polské Bogatyni.

Přehlídka tvorby umělců z Trojzemí proběhla v rámci projektu „Minulost a budoucnost regionu Trojzemí“ který je podpořen z FMP CZ-PL Euroregionu Nisa a na jeho přípravě se podílely sekretariáty Svazku měst Malý trojúhelník z Hrádku a Bogatyni ve spolupráci s klubem „Bez bariér“ a zmocněnkyní pro rovné šance města Zittau.

H. Zimmermannová

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design