Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

První exkurze „Historického a společenského kabinetu Trojzemí“ vedla do Městských muzeí v Žitavě.

V lednu skončil projekt „Vzpomínka na společnou budoucnost“, jehož cílem bylo vybudování muzejního koordinačního centra v Hrádku nad Nisou a také podpora přeshraniční spolupráce muzejních spolků a institucí v Regionu Trojzemí. Při „Bráně Trojzemí“ v Hrádku nad Nisou tak vznikl spolek, který chce na tuto myšlenku navázat.

Cílem „Historického a společenského kabinetu Trojzemí“ je nejen objevovat dějiny regionu, ale i poznávat historické stopy v krajině v údolí Lužické Nisy a spolupracovat se spolky a obdobnými institucemi ve všech třech zemích Regionu Trojzemí.

Není proto divu, že první cesta nově vzniklého sdružení vedla do Žitavy. Ředitel Městských muzeí v Žitavě, pan Dr. Marius Winzeler osobně představil expozici, která ukazuje jedinečnou sbírku grafik světových mistrů z odkazu jabloneckého lékaře a sběratele Dr. Antona Randy.

Díky odbornému výkladu pana ředitele Winzelera bylo možné odhalit pozadí vzniku jednotlivých děl i samotné techniky, kterými byly vytvořeny (mědiryt, dřevoryt, leptání).  Velký zájem návštěvníků bylo znát nejen během samotné výstavy, ale i při následném posezení, kde také byly domluveny následné společné akce. A tak se členové kabinetu mohou těšit na příští prohlídku v žitavském muzeu, která je zavede do prostor mučírny a kdy budou moci prozkoumat fresku „Studny věčného mládí“.

H. Zimmermannová

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design