Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Vedoucí a členové projektových skupin diskutovali nad pracovní verzí nového Společného pánu rozvoje

Svazek měst pracuje na novém Společném plánu rozvoje, ve kterém jsou stanoveny společné cíle a opatření pro období od roku 2012. Tento dokument bude udávat směr spolupráce a zaměření společných projektů v příštích letech.

Cílem projektové skupiny „Společný plán rozvoje“ a vedoucích projektových skupin, kteří se sešli 11. ledna na radnici v Žitavě na společném jednání nad pracovní formou tohoto rozvojového dokumentu bylo schválení a doplnění a schválení jednotlivých opatření k dosažení cílů, včetně určení zodpovědných skupin a indikátorů ověřujících splnění. Mimo jiné se zde diskutovali opatření jako zřízení vlakové zastávky v Porajowě, dokončení silničního propojení rychlostní komunikace mezi Žitavou a Hrádkem, přes polské území a také opatření spojená s protipovodňovými aktivitami. Není zapomenuto ani na podporu stávající spolupráce v oblasti kulturní a společenského života a na aktivity spojené s propagací jednotlivých aktivit Svazku měst.
Po doplnění bude tento dokument zaslán k připomínkám ještě jednou vedoucím projektových skupin a řídící skupině tak, aby mohl být předložen ke schválení na zasedání Společné rady Svazku měst Malý trojúhelník.
ThMgr Hedvika Zimmermannová

projektová skupina

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design