Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Přeshraniční burza informací

24. září 2011 od 10.00 do 16.00 se koná přeshraniční burza informací v Klášterním kostele Zittau.

Účast přislíbili:

Agentura práce Bautzen
Komise pro cizince města Zittau
Německý svaz žen o. s.
Jeden svět Zittau o. s.
Euroregionální archiv žen o. s.
EUREX Rovnost šancí
Odbory Ver.di východní Sasko, místní pobočka Zittau
Hillersche Villa o. s. (Projekty útočiště a KOBRAnet)
HSG Turbine Klub boxu Trojzemí
Mezinárodní vysokoškolský institut (IHI Zittau)
Mezinárodní parlament dětí a mládeže "Nisa"
Zemské zastoupení vzdělávání žen a projektového poradenství v Sasku
LASEM o.s.
PTV Sachsen o. s. "Albatros"
Tamara-Bunke- o. s.
Bílý kruh o. s.
Bogatyňský spolek" Amazonky"
Klub XXL v Bogatyni
Klub seniorů "Serbinów" v Bogatyni
Umělecký klub "Krecha" v Bogatyni
Hudební skupina "Ambaras' z domova sociální pomoci"Jědrek" v Opolno Zdr6j
Okresní centrum podpory v Opolno Zdrój
Klub přátel iniciativy "Nabídka pomoci pro děti a mládež s handicapem v Bogatyni"
TPD pracovní skupina Pomoc pro děti a mládež s handicapem
"Integrace bez bariér" v kulturním centru v Bogatyni
Integrační dílna "Bez bariér' v kultumím centru v Bogatyni
Město Bogatynia
Svazek měst - Malý trojúhelník: Hrádek nad Nisou - Bogatynia - Zittau
Město
Hrádek nad Nisou
Klub seniorů Hrádek nad Nisou
Svazek měst "Malý trojúhelník" - Sekretariát Hrádek n. N.
Diakonie Československé církve husitské ICČSH)
Brána Trojzemí o.p.s. Informační centrum Hrádek n. N.
Dům s pečovatelskou službou Hrádek nad Nisou
Pověřenkyně pro rovnost šancí města Zittau

Děkujeme Městským muzeím Zitlau a spolupracovníkům
Klášterního kostela luterské evangelické obce v Zitlau za jejich podporu.

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design