Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Žijme spolu, nejen vedle sebe

První říjnový víkend patří již osm let Evropské pouti. Pořádají ji společně města Malého trojúhelníku a obyvatelé Oldřichova a Kopaczówa.

Evropská pouť je příležitostí, jak se v jednom dni v roce setkat se svými sousedy žijícími na druhé straně státní hranice a s lidmi, kteří v obou částech obce žili, ale své domovy byli nuceni opustit.
Titulek jsem si vypůjčil z krátkého proslovu starosty Hrádku nad Nisou Martina Půty, který přednesl na shromáždění před kostelem sv. Josefa v Kopaczówě. Krátce vystihuje to, co mnozí obyvatelé obce, ať už bývalí, nebo současní, cítí. Svědčí o tom i stále se zvětšující počet lidí, kteří na pouť přicházejí. Po setkání u pomníku Smíření v Kopaczówě a ekumenické bohoslužbě v kostele se účastníci poutě scházejí na společném pikniku v Kopaczówě. I tady se dávají do řeči lidé, kteří se nikdy neviděli a to bez ohledu na to, které jsou národnosti nebo kterého jsou vyznání. Ti, kteří zažili léta povinného odloučení, si nejvíce a upřímně váží vzájemné tolerance a chuti žít společně.

Při loňské pouti vysadili u pomníku zástupci měst Malého trojúhelníku jinan dvoulaločný, strom budoucnosti, jehož spojené listy mají symbolizovat vůli lidí žít společně. Letos přivezl zakladatel Evropské poutě, dr. Dietmar Brendel, další sazenici jinanu, která má naopak listy rozdělené. Oba stromy tak společně symbolizují pohnutou historii a víru v dobrou budoucnost obyvatel Trojzemí.
Vít Štrupl

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design