Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Projekty

 • realizované projekty

  • cíle
  • náklady projektu
  • doba trvání projektu
  • vedení projektu
  • partneři
  • dotační program
 • ukončené projekty

  • cíle
  • náklady projektu
  • doba trvání projektu
  • vedení projektu
  • partneři
  • dotační program

Projekty Hrádek: (14x)

Bezpečnost v regionu Trojzemí

V rámci projektu proběhlo 10 jednání projektových týmu, 3 odborné workshopy formou přednášek pro veřejnost, 3 odborné dvoudenní workshopy pro členy krizových štábů a dobrovolníky, velké společné mezinárodní cvičení bezpečnostních složek, prezentační akce „Den bezpečnosti“, jehož součástí byla prezentace bezpečnostních složek s doprovodným programem. Celkem se projektu aktivně zapojilo 665 obyvatel Euroregionu Nisa a další návštěvníci jednotlivých akcí pro veřejnost.
Vedení projektu
Město Hrádek nad Nisou
Partner projektu
město Bogatynia
město Žitava
město Frýdlant v Čechách, obce Heřmanice a Višňová
Vedoucí
ThMgr Hedvika Zimmermannová
Číslo projektu
CZ.3.22/3.3.01/11.02775
Náklady projektu
Program
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa „Překračujeme hranice“.
Doba trvání
1.5.2012 až 30.4.2013
Web
okenko.cz/bezpecnost_trojzemi/
Stav projektu
dokoncen

Trojzemí - region sportu

Během společných workshopů měli účastníci možnost výměny názorů a získání nových informací v následujících oblastech: sport a zdraví, zapojení dobrovolníků při realizaci přeshraničních sportovních soutěží, možnosti sportovního vyžití pro lidi s handicapem.
Vedení projektu
Město Zittau
Partner projektu
Město Hrádek nad Nisou
Vedoucí
ThMgr Hedvika Zimmermannová
Číslo projektu
0722.01/040612/CZ.4/2/02
Náklady projektu
Program
Fond malých projektů prostřednictvím Euroregionu Nisa
Doba trvání
1.7.2012 - 31.5. 2013
Web
okenko.cz/trojzemi_region_sportu/
Stav projektu
dokoncen

Cesty k Bodu Trojzemí

Projekt Cesty k Bodu Trojzemí byl spolufinancován z Fondu malých projektů prostřednictvím Euroregionu Nisa. Byl realizován v období od 1.4.2012 do 31.12. 2012. Hlavním cílem projektu byla propagace přeshraniční spolupráce v regionu Trojzemí, kterou realizuje Svazek měst malý trojúhelník. Jedním z významných symbolických míst je právě Bod Trojzemí. Německá strana neměla žádný navigační systém k tomuto místu a proto v rámci projektu umístila na přístupové cesty naváděcí cedule.
Vedení projektu
Město Zittau
Partner projektu
Město Hrádek nad Nisou
Vedoucí
ThMgr Hedvika Zimmermannová
Číslo projektu
P/2011/12/05
Náklady projektu
Program
Fond malých projektů prostřednictvím Euroregionu Nisa
Doba trvání
1.4.2012 - 31.12. 2012
Web
okenko.cz/cesty_trojzemi/
Stav projektu
dokoncen

Partnerství bez hranic

Společný život v Trojzemí
Hlavními aktivitami projektu je pořádání společných mezinárodních kulturních, sportovních a společenských akcí, které město Hrádek připravuje ve spolupráci s hrádeckými spolky. Německá Zittau a polská Bogatynia a sdružení působící v těchto městech se aktivně zapojí do realizace akcí. V rámci projektu proběhnou i velké akce pro veřejnost. V rámci propagačních aktivit projektu bylo vyrobeno 1710 kusů propagačních materiálů s logy programu a názvem projektu- 1000 klíčenky,710 tužek PP: byly vytvořeny 4 tiskové zprávy pro media, LP: 2x reportáž v měsíčníku Hrádecko a jednou obrázek a zpráva v regionálních novinách Liberecký den, internetová presentace projektu na stránkách města, CD – s reportáží o mezinárodní spolupráci vysílána v regionální televizi.
Vedení projektu
Město Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Město Zittau
Město Bogatynia
Vedoucí
Číslo projektu
0211.02/070909/CZ.4/2/06
Náklady projektu
25860,00 EUR
Program
Doba trvání
1.5.2010 - 30.4.2011
Web
okenko.cz/partnerstvi/
Stav projektu
dokoncen

Hasiči Hrádek n. N. – Žitava 2010

Prohloubení a zlepšení komunikace a spolupráce mezi sbory dobrovolných hasičů měst Hrádek n. N. a Žitava.
Cílem projektu je prohloubit a zlepšit komunikaci a spolupráci mezi sbory dobrovolných hasičů měst Hrádek n.N. a Žitava. Sbor dobrovolných hasičů Hrádek n.N. má 3 jednotky (Hrádek n.N., Dolní Sedlo, Václavice), Sbor dobrovolných hasičů Žitava má 8 lokálních jednotek (Žitava, Pethau, Hartau, Dittelsdorf, Wittgendorf, Schlegel, Hirschfelde, Eichgraben), všechny jednotky budou do plánovaného projektu zapojeny.
Vedení projektu
Partner projektu
Město Hrádek nad Nisou
Město Žitava
Vedoucí
Ing. Romana Cermanová
Číslo projektu
0270.00/150210/CZ.4/1/02
Náklady projektu
18 492 EUR, dotace 15 000 EUR, vlastní prostředky 3 492 EUR
Program
Doba trvání
1. 4.2010 - 31.10.2010
Web
okenko.cz/hasicitrojzemi/
Stav projektu
dokoncen

Spolupráce obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci Svazek obcí Malý trojúhelník

Prohloubení spolupráce hasičských sborů sousedních zemí.
Mimo vzájemné pomoci pořádají města Hrádek nad Nisou, Bogatynia a Zittau společná cvičení, akce pro veřejnost (každoroční ohně na Bodu Trojzemí u příležitosti rozšíření EU), společné tábory pro hasičský dorost. Mají za sebou i několik společných přeshraničních projektů.
Pracovní skupina Svazku měst „Bezpečnost v regionu Trojzemí“ připravila rychlý a efektivní systém včasného varování v případě nebezpečí, havárií a živelných katastrof.
V rámci projektu byl pořízen terénní automobil TOYOTA HILUX, který je určen především k rychlému přesunu členů jednotek za účelem vyhodnocení situace a koordinace během zásahu.
Vedení projektu
Partner projektu
Město Hrádek nad Nisou
Město Bogatynia
Město Zittau
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou
Sbor dobrovolných hasičů Kopaczow
Sbor dobrovolných hasičů Dittelsdorf
Hasičský sbor města Zittau
Vedoucí
Číslo projektu
CZ.3.22/3.3.01/10.02198
Náklady projektu
Program
Doba trvání
Web
okenko.cz/hasicitrojzemi/
Stav projektu
dokoncen

Podpora rozvoje mezigenerační sportovní činnosti v Regionu Trojzemí

Cílovou skupinou jsou sportovně založení obyvatelé Regionu Trojzemí.
Cílem projektu je přeshraniční podpora sporu pro všechny generace a propagace sportovní činnosti v regionu Trojzemí, získání zájmu o sport u všech generací a také propagace sportovních akcí v regionu. Město Zittau se ve spolupráci s městem Hrádek zaměří především na tvorbu propagačních materiálů a česká strana připraví velkou propagační akci spojenou s oslavou 100. let sportovního klubu Slovan Hrádek – oddíl kopané.
Vedení projektu
Město Zittau
Partner projektu
Město Hrádek nad Nisou
Vedoucí
Číslo projektu
0135.04/150210/CZ.4/2/06
Náklady projektu
Náklady projektu celkem: 25 866
Dotace EU: 21 986
Vlastní podíl: 3 880
Program
Doba trvání
01. 03. 2010 – 31. 12. 2010
Web
okenko.cz/sportvtrojzemi/
Stav projektu
dokoncen

Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou

Rozsáhlá modernizace Horního náměstí a jeho okolí
Projekt zahrnuje rekonstrukce vodovodů a kanalizací, povrchů vozovek a chodníků, veřejného osvětlení a veřejné zeleně v těchto lokalitách centra Hrádku nad Nisou: Horní náměstí, ulice 1. máje v celé její délce, ul. Liberecká až po křižovatku s ulicí Generála Svobody, ulice Školní, Kostelní, Lutherova, Husova, Tichá, Anglická, Lékárnická, Bartolomějská a část Žitavské ustící na náměstí.
Vedení projektu
Město Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Vedoucí
Číslo projektu
CZ.1.13/2.2.00/09.00541
Náklady projektu
Celové nákady na projekt: 67 649 120 Kč
Dotace z ROP NUTS II Severovýchod: 62 575 436 Kč
Podíl města Hrádek nad Nisou: 5 073 684 Kč
Program
Doba trvání
září 2009 - září 2010
Web
www.hradek.cz/projekty/revitalizace
Stav projektu
dokoncen

Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) - Bogatynia (Pl)

Rekonstrukce a výstavba MFC v Hrádku nad Nisou (dům č. p. 71) a domu kultury Bogatynii - Markoticích
Rekonstrukce a výstavba MFC v Hrádku nad Nisou (dům č. p. 71) a domu kultury Bogatynii - Markoticích. V Hrádku v budově vznikne informační centrum, výstavní centrum, prostory pro divadla a koncerty pro méně početné publikum a novostavba multifunkčního sálu.
Vedení projektu
Partner projektu
Vedoucí
Ing. Romana Cermanová
Číslo projektu
CZ.3.22/2.2.00/08.00035
Náklady projektu
1 791 348,00 Eur
Program
Doba trvání
Duben 2008 - září 2010
Web
www.hradek.cz/projekty/mfc
Stav projektu
dokoncen

Čistírna odpadních vod Oldřichov na Hranicích

Projektová dokumentace k řešení čištění odpadních vod z okrajových částí obcí Hrádku nad Nisou a Bogatynie – Olřichova na Hranicích a Kopaczowa.
Cílem projektu je řešení čištění odpadních vod z okrajových částí obcí Hrádek nad Nisou a Bogatynia – Olřichova na Hranicích a Kopaczowa v první fází zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude řešit možnosti odkanalizování obou částí obcí na české a polské straně.
Vedení projektu
Město Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou
Gmina Bogatynia, ul. Daszynskiego 1, 59-920 Bogatynia
Vedoucí
Ing. Romana Cermanová
Číslo projektu
CZ.3.22/3.3.01/09.01221
Náklady projektu
812 500,- Kč
Program
Doba trvání
1. 5. 2009 - 30. 4. 2010
Web
www.hradek.cz/projekty/cov_oldrichov
Stav projektu
dokoncen

Společnou cestou Trojzemím

Projekt na podporu spolupráce neziskových organizací v regionu Trojzemí.
Projekt Společnou cestou Trojzemím byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa.
V rámci projektu se uskutečnilo 58 jednání projektových skupin, které se zabývaly různorodými formami spolupráce a proběhlo 21 společných workshopů pro veřejnost. Celkem se projektu aktivně zúčastnilo 2945 obyvatel Euroregionu Nisa (pořadatelé, spolutvůrci programu, zapojení návštěvníci) a dalších skoro 8000 pasivních návštěvníků jednotlivých akcí pro veřejnost.
Vedle tiskových zpráv a televizních reportáží a plakátů byl projekt propagován brožurou vydanou polskými partnery a klíčenkou vydanou českými partnery.
Vedení projektu
Město Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Město Bogatynia
Město Zittau
Diakonie CČSH
Farní úřad CČSH Hrádek nad Nisou
Dům dětí Drak
Klub seniorů Hrádeknad Nisou
Z.O. rybářského svazu Hrádek nad Nisou
Mažoretky pod DDM Drak
Slovan Hrádek nad Nisou
Klub mládeže pod DDM Drak
ZŠ Praktická
Klub seniorů Bogatynia
Klub plnoštíhlých Bogatynia
Klub učitelek Bogatynia
DK Bogatynia
Vedoucí
ThMgr Hedvika Zimmermannová
Číslo projektu
CZ.3.22/3.3.01/08.00438
Náklady projektu
Program
Doba trvání
1.10.2009 - 30.9.2010
Web
okenko.cz/spolecnoucestou
Stav projektu
dokoncen

Stromy v Trojzemí

Projekt, díky kterému byla revitalizována poslední část dubové aleje na Žitavské ulici.
Na české straně je projekt zaměřen na listnaté druhy stromů - na revitalizaci dubové aleje podél ulice Žitavská a cílenou práci s veřejností k významu stromů, k potřebě ochrany, péče a nové výsadby nejen ze strany obcí, občanských sdružení, ale i ze strany obyvatelstva.
Vedení projektu
Město Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Město Hrádek nad Nisou
Landschaftspflegeverband Zittauer Gebirge und Vorl
Vedoucí
Ing. Romana Cermanová
Číslo projektu
Náklady projektu
17 929 EUR (448 225 Kč)
Program
Doba trvání
1. 10. 2009 - 31. 5. 2010
Web
www.hradek.cz/projekty/stromy
Stav projektu
dokoncen

Společný život v Trojzemí

Tento projekt se zaměřil i na aktivní zapojení osob s handicapem do jednotlivých aktivit. V rámci projektu proběhly i velké akce pro veřejnost jako je Evropská pouť, lidová slavnost Společnou cestou nebo Dožínky.
Cílovou skupinou jsou především členové spolků a sdružení a obyvatelé Svazku měst Malý trojúhelník. Hlavními aktivitami projektu je pořádání společných mezinárodních kulturních, sportovních a společenských akcí, které město Hrádek připravuje ve spolupráci s hrádeckými spolky. Německá Zittau a polská Bogatynia a sdružení působící v těchto městech se aktivně zapojí do realizace akcí. Tento projekt se zaměřil i na aktivní zapojení osob s handicapem do jednotlivých aktivit. V rámci projektu proběhnou i velké akce pro veřejnost jako je Evropská pouť, lidová slavnost Společnou cestou nebo Dožínky.
Vedení projektu
Město Hrádek nad Nisou
Partner projektu
Město Zittau
Vedoucí
ThMgr Hedvika Zimmermannová
Číslo projektu
0211.02/070909/CZ.4/2/06
Náklady projektu
26002 EUR, lead partner 17 176 EUR, 1PP 8 826 EUR. Dotace EU 21 250 EUR.
Program
Doba trvání
01. 10. 2009 – 30. 09. 2010
Web
okenko.cz/spolecnyzivot/
Stav projektu
dokoncen

Hrádek 2015, rozvojový plán města

Cílem projektu bylo stanovení hlavních priorit rozvoje města do roku 2015. Plán rozvoje byl vytvářen týmem garantů – odborníků pro danou oblast, kteří vedli pracovní skupiny, ze kterých vzešly definice problémů, které je nutno řešit. Většina tvůrců je obyvateli našeho města. Do procesu vzniku tohoto dokumentu byla zapojena široká veřejnost i zastupitele města. V roce 2010 by mělo dojít k aktualizaci tohoto dokumentu.
Vedení projektu
Partner projektu
Ing. Petr Pokorný, Ing. Milan Slabý, Ing. arch. Miloslav Heřmánek, Ing. Kamil Krečman, Petr Dlouhý, František Zuzka, Ing. Romana Cermanová, Bc. Petr Grim, Mgr. Jaroslav Poláček, MuDr. Iva Pavlová, Ing. Marcela Poupová, Andrea Vinšová, Mgr. Vít Štrupl, ThMgr. Hedvika Zimmermannová
Vedoucí
ThMgr Hedvika Zimmermannová
ing. Romana Cermanová
Číslo projektu
Náklady projektu
Projekt financován z prostředků města bez dotačních titulů
Program
Doba trvání
Podzim 2004 – podzim 2005
Web
Stav projektu
dokoncen

Projekty Zittau: (11x)

Konference Doprava v ERN 2010

Příprava a realizace konference Doprava v Liberci
Vedení projektu
ERN-CZ
Partner projektu
pasivní partner Žitava
Vedoucí
Pan Hiltscher
Číslo projektu
Náklady projektu
14.539,99 € / 2.565,88 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
březen 2010-červen 2010
Web
Stav projektu
dokoncen

Hasiči Hrádek n.N.- Žitava 2010

Prohloubení a zlepšení komunikace
Vedení projektu
Hrádek n.N.
Partner projektu
pasivní partner Žitava
Vedoucí
Pan Finger
Číslo projektu
Náklady projektu
17.647,05 € / 2.647,05 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
duben 2010-říjen 2010
Web
Stav projektu
dokoncen

Podpora rozvoje mezigeneračních sportovních činností v Trojzemí

Podpora a reklama pro sportovní zařízení a sportovní činnosti v regionu
Vedení projektu
Žitava
Partner projektu
Hrádek n.N.
Vedoucí
Pan Hiltscher
Číslo projektu
Náklady projektu
21.986,10 € / 3.879,90 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
březen 2010-prosinec 2010
Web
Stav projektu
dokoncen

Společný život v Trojzemí

Spolupráce spolků s důrazem na spolupráci ve prospěch osob s postižením
Vedení projektu
Hrádek n.N.
Partner projektu
Žitava
Vedoucí
Paní Stelmach
Číslo projektu
Náklady projektu
21.250 € / 4.752,10 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
říjen 2009-září 2010
Web
Stav projektu
dokoncen

Hlavní vedení studené vody Zatonie-Sieniawka

Rekonstrukce vedení studené vody, které je 50 let staré, z důvodu dosažení lepší kvality vody
Vedení projektu
Bogatynia
Partner projektu
pasivní partner Žitava
Vedoucí
Číslo projektu
Náklady projektu
1 190.520 € / 403.733,01 €
Program
SN-PL
Doba trvání
Web
Stav projektu
dokoncen

Mezinárodní parlament dětí a mládeže Euroregionu Nisa - společně

Poznání kultury a životního stylu sousedů, překonání jazykových bariér
Vedení projektu
Hrádek n.N.,Základní škola Lidická
Partner projektu
Žitava
Vedoucí
Pan Dr.Beer
Číslo projektu
Náklady projektu
17.615,40 €/ 3.108,60 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
červen 2010-červenec 2011
Web
Stav projektu
dokoncen

Kulturní rozmanitost v průběhu staletí bez hranic

Zapojení nových osob do kulturní, sportovní a společenské práce Svazku měst
Následný projekt po: Společný život v Trojzemí
Vedení projektu
Žitava
Partner projektu
Hrádek n.N.
Vedoucí
Paní Laksar-Modrok
Číslo projektu
Náklady projektu
12.750 € / 2.250 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
prosinec 2010-listopad 2011
Web
Stav projektu
dokoncen

Partnerství bez hranic

Společné velké kulturní akce pro širokou veřejnost
Vedení projektu
Hrádek n.N.
Partner projektu
Žitava
Vedoucí
Paní Zimmermannová
Číslo projektu
Náklady projektu
21.981 € / 3.879 €
Program
FMP ERN
Doba trvání
květen 2010 - duben 2011
Web
Stav projektu
dokoncen

Optimalizace přeshraniční spolupráce hasičských sborů měst Hrádek n.N. a Žitava

Nákup technického vybavení pro hasiče
Vedení projektu
Žitava
Partner projektu
Hrádek n.N.
Vedoucí
Pan Finger
Číslo projektu
Náklady projektu
852.066,17 € ???
Program
Cíl 3
Doba trvání
leden 2010-prosinec 2012
Web
Stav projektu
dokoncen

Vzpomínka na společnou budoucnost

Stavba koordinačního a výstavního centra a vytvoření muzejního konceptu
Vedení projektu
Hrádek n.N.
Partner projektu
Žitava
Vedoucí
Paní Zimmermannová
Číslo projektu
Náklady projektu
351.383 € ???
Program
Cíl 3
Doba trvání
červenec 2009 - září 2011
Web
Stav projektu
dokoncen

Společný sekretariát Svazku měst "Malý trojúhelník"

Řízení a implementace klíčových projektů Svazku měst
Vedení projektu
Žitava
Partner projektu
Hrádek n.N.
Vedoucí
Paní Vanicek
Číslo projektu
Náklady projektu
391.859,86 € / 54.298,98 €
Program
Cíl 3
Doba trvání
duben 2009 - březen 2012
Web
Stav projektu
dokoncen

Projekty Bogatynia: (12x)

Integrace a spolupráce škol v rámci svazu měst „Malý trojúhelník“

Vedení projektu
Komplex Základní školy a Gymnázia v obci Porajów
Partner projektu
Základní škola Hrádek nad Nisou-Donin
Schule an der Weinau-Grundschule
Vedoucí
Starosta Gerard Świstulski
Číslo projektu
Náklady projektu
2480 euro
Program
Sokrates -Comenius
Doba trvání
01.08.2006-31.07.2007
Web
comenius.org.pl/index.php/ida/50/?pID=617504128
Stav projektu
dokoncen

Integrace a spolupráce škol v rámci svazu měst „Malý trojúhelník“

Eliminace obav a předsudků vůči jiným zemím. Radost ze setkání s německými a českými dětmi. Poznávání zvyků a obřadů. Poznávání míst v pohraničí. Vyslovování a chápání jednotlivých slov a vět v němčině. Rozvoj přátelství mezi dětmi, partnerské styky a spolupráce zúčastněných učitelů.
Integrace učitelského prostředí, zvýšení zájmu o výuku německého jazyka u dětí, rozšíření spolupráce s partnerskými školami, umělecký a sportovní vývoj dětí, propagace školy v místním prostředí a mimo školu.
Vedení projektu
Komplex Základní školy a Gymnázia v obci Porajów
Partner projektu
Základní škola Hrádek nad Nisou-Donin
Schule an der Weinau-Grundschule
Vedoucí
Starosta Andrzej Grzmielewicz
Číslo projektu
Náklady projektu
8000 euro
Program
COMENIUS-Partnerské projekty škol
Doba trvání
01.10.2007-31.07.2008 nebo 31.07.2009
Web
comenius.org.pl/index.php/ida/50/?pID=617907340
Stav projektu
dokoncen

Natur erleben

Pravidelná setkání polských a německých školáků s účastí učitelů zeměpisu a geologie. Čtyři návštěvy v muzeích souvisejících s tématem projektu. Výstava minerálů a předmětů zhotovených školáky na polské a německé straně.
Vedení projektu
Sport und Freizeitzentrum e.V
Partner projektu
Komplex Základní školy a Gymnázia v obci Porajów
Vedoucí
Seifert Horst
Číslo projektu
Náklady projektu
5136,27 euro
Program
Společný Fond Malých Projektů Polsko-Sasko 2007-2013 v Euroregionu Nisa
Doba trvání
01.2011-12-12.2011
Web
www.neisse-nisa-nysa.org/fileadmin/documents/fonds/LaK_j/Projekty_zatwierdzone_na_5._KS_30.11.10.pdf
Stav projektu
dokoncen

Poznávání přírody prostřednictvím geologie/mineralogie Saska a Dolního Slezska

Pravidelná setkání polských a německých školáků s účastí učitelů zeměpisu a geologie. Čtyři návštěvy v muzeích souvisejících s tématem projektu. Výstava minerálů a předmětů zhotovených školáky na polské a německé straně.
Školáci získali znalosti v zeměpisu, mineralogii a geologii Saska a Dolního Slezska. Intenzifikace styků mládeže v pohraničí. Seznámení s polským a německým hospodářstvím.
Vedení projektu
Sport und Freizeitzentrum e.V
Partner projektu
Komplex Základní školy a Gymnázia v obci Porajów
Vedoucí
Seifert Horst
Číslo projektu
Náklady projektu
6018,17 euro
Program
Společný Fond Malých Projektů Polsko-Sasko 2007-2013 v Euroregionu Nisa
Doba trvání
06.04.2010-28.02.2011
Web
www.neisse-nisa-nysa.org/fileadmin/documents/fonds/LaK_j/Lista_projekt%C3%B3w_zatwierdzonych_z_4.03.10x.pdf
Stav projektu
dokoncen

Nová Tvář Trojmezí

kultivování tradic a obyčejů trojmezí
podpora aktivit projektové skupiny 3/5 spolupráce spolků a sdružení Svazu Měst Malý trojúhelník
Vedení projektu
Bogatynia
Partner projektu
Hrádekn/Nisou
Vedoucí
Euroregion Nisa
Číslo projektu
Náklady projektu
celkové náklady projektu 15617EUR , EFRR 13274EUR, státní rozpočet 1562EUR, vlastní vklad 781EUR
Program
EFRR Operačního Programu Přeshraniční Spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika
Doba trvání
01.06.09 do 30.11.09
Web
www.bogatynia.pl/związek miast
Stav projektu
dokoncen

Na společné cestě v Trojmezí

Integrace místní společnosti v Trojmezí
podpora aktivit projektové skupiny 3/5 spolupráce spolků a sdružení Svazu Měst Malý trojúhelník
Vedení projektu
Bogatynia
Partner projektu
Hrádekn/Nisou
Vedoucí
Euroregion Nisa
Číslo projektu
Náklady projektu
celkové náklady projektu 5510EUR , EFRR 4683EUR, státní rozpočet 551EUR, vlastní vklad 275EUR
Program
EFRR Operačního Programu Přeshraniční Spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika
Doba trvání
01.10.08 do 30.09.09
Web
www.bogatynia.pl/związek miast
Stav projektu
dokoncen

Spolupráce, život, kooperace a tvorba v trojmezí – podpora literatury

podpora aktivit ve prospěch žen a seniorů, postižených osob a ekumenických aktivit
podpora aktivit projektové skupiny 3/5 spolupráce spolků a sdružení Svazu Měst Malý trojúhelník
Vedení projektu
Obec Bogatynia
Partner projektu
Město Zittau
Vedoucí
Euroregion Nisa
Číslo projektu
Náklady projektu
celkové náklady projektu 42745PLN, EFRR36333PLN, státní rozpočet 4274PLN, vlastní vklad 2137PLN
Program
Program Iniciativy Společenství INTERREG III A Volná Spolková Země Sasko – Polsko (Dolnoslezské Vojevodství)
Doba trvání
01.09.2006-28.02.2007
Web
Stav projektu
dokoncen

Minulost – Současnost – Společná budoucnost v „Malém trojúhelníku”

multimediální prezentace v elektronické verzi ukazující dějiny mikroregionu trojmezí (D – Cz - PL)
podpora aktivit projektové skupiny 3/5 spolupráce spolků a sdružení Svazu Měst Malý trojúhelník
Vedení projektu
Obec Bogatynia
Partner projektu
Město Zittau
Vedoucí
Euroregion Nisa
Číslo projektu
Náklady projektu
celkové náklady projektu 51629PLN, EFRR438885PLN, státní rozpočet5049PLN, vlastní vklad 2524PLN
Program
Program Iniciativy Společenství INTERREG III A Volná Spolková Země Sasko – Polsko (Dolnoslezské Vojevodství)
Doba trvání
06.02.2006-05.02.2007
Web
Stav projektu
dokoncen

Spolupráce v Malém trojúhelníku

orientovaný na organizace oslav svátku tří států
podpora aktivit projektové skupiny 3/5 spolupráce spolků a sdružení Svazu Měst Malý trojúhelník
Vedení projektu
Obec Bogatynia
Partner projektu
Město Zittau
Vedoucí
Euroregion Nisa
Číslo projektu
Náklady projektu
celkové náklady projektu 50488,68PLN, EFRR42915PLN, státní rozpočet5049PLN, vlastní vklad 2524PLN
Program
Program Iniciativy Společenství INTERREG III A Volná Spolková Země Sasko – Polsko (Dolnoslezské Vojevodství)
Doba trvání
01.02.2006 – 31.07.2006
Web
Stav projektu
dokoncen

Odděleně ale společně

propagace evropského putování s názvem "Za tři hodiny skrz Evropu"
podpora spolupráce obcí Bogatynia Ostritz a Wiśniowa
Vedení projektu
Obec Bogatynia
Partner projektu
Město Ostritz
Vedoucí
Euroregion Nisa
Číslo projektu
Náklady projektu
celkové náklady projektu 7642EUR, vlastní účast obce 1910EUR
Program
programu Phare CBC Polsko-Česko v roce 2004
Doba trvání
01.12.04 - 31.07.05
Web
Stav projektu
dokoncen

Slavnosti Tří Zemí

Upevňování přeshraniční spolupráce cestou integrace společností
Vedení projektu
Obec Bogatynia
Partner projektu
Město Hrádekn/Nisou
Vedoucí
Euroregion Nisa
Číslo projektu
Náklady projektu
celkové náklady projektu 6 041EUR, vlastní účast obce 1510EUR
Program
Fondů Malých Projektů Phare Polsko – Česko 2002 a 2003.
Doba trvání
01.12.04 do 31.07.05
Web
Stav projektu
dokoncen

Rybáři v Trojmezí

dílny pro rybáře v Trojmezí
propagace rybaření u mládeže Trojmezí
Vedení projektu
Bogatynia
Partner projektu
Hrádek nad Nisou
Vedoucí
Euroregion Nisa
Číslo projektu
Náklady projektu
celkové náklady projektu 8844 EUR, EFRR 7517EUR, státní rozpočet 884EUR vlastní zdroje 442EUR
Program
EFRR Operačního Programu Přeshraniční Spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika
Doba trvání
01.04 - 30.10.10
Web
Stav projektu
dokoncen
publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design